Poštovní ochrana

Poštovní ochrana zabezpečuje kontrolu poštovní komunikace přijímané prostřednictvím protokolu POP3 a IMAP. Při kontrole přijímaných zpráv jsou použity všechny pokročilé metody obsažené ve skenovacím jádře ESET Cyber Security Pro, které jsou součástí ThreatSense. Kontrola POP3 a IMAP protokolu je nezávislá na typu poštovního klienta.

Nastavení skenovacího jádra ThreatSense – pokročilé nastavení kontroly poštovních klientů jako jsou cíle kontroly, metody detekce atd. Pro zobrazení nastavení klikněte na tlačítko Nastavit....

Přidávat upozornění do poznámky pod čarou – ESET Cyber Security Pro může do kontrolovaných zpráv přidávat podpis s informacemi o výsledku kontroly. Tato informace je užitečná, ale není spolehlivá a nemůže být použita pro finální rozhodnutí o škodlivosti zprávy, jelikož některé zprávy mohou být škodlivým kódem pozměněny, případně se nemusí vložit do problematických zpráv v HTML. Možná nastavení jsou následující:

Nikdy – informace nebude přidávány do žádných kontrolovaných zpráv,

Pouze do infikovaných zpráv – informace budou přidávány pouze do infikovaných zpráv,

Do všech kontrolovaných zpráv – informace budou přidávány do všech kontrolovaných zpráv.

Přidávat do předmětu příchozích a čtených infikovaných zpráv – tuto možnost vyberte, pokud chcete do předmětu zpráv přidat informaci o tom, že je škodlivá. Díky tomu se vám snáze budou takové zprávy filtrovat.

Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv – v případě potřeby si můžete v tomto poli upravit prefix, který bude přidán do předmětu infikovaných zpráv.

%avstatus% – přidá informace o stavu infiltrace (příklad: čisté, infikováno, …)

%virus% – přidá název hrozby

%aspmstatus% – změní předmět na základě výsledku odchozí antispamové kontroly

%product% – přidá název ESET produktu, který provedl kontrolu (v tomto případě ESET Cyber Security Pro)

%product%_url – přidá odkaz na webové stránky společnosti ESET (www.eset.com)

V dolní části tohoto okna se můžete rozhodnout, zda chcete, aby byly kontrolovány zprávy při jejich příjmu prostřednictvím POP3 a IMAP protokolu. Více informací naleznete v následujících kapitolách:

Kontrola protokolu POP3

Kontrola protokolu IMAP