Kontrola protokolu IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) je další internetový protokol pro přijímání e-mailových zpráv. IMAP má v porovnání s protokolem POP3 několik výhod. Umožňuje například připojení více klientů na stejný účet a zachovávání informace stavu zprávy, zda zpráva byla či nebyla přečtena, bylo na ni odpovězeno nebo byla vymazána. ESET Cyber Security Pro zabezpečuje ochranu tohoto protokolu nezávisle na používaném poštovním klientovi.

Modul zabezpečující kontrolu se zavádí při startu operačního systému a po celou dobu je zaveden v paměti. Pro správné fungování stačí ověřit, zda je modul zapnutý. Kontrola IMAP protokolu je prováděna automaticky bez nutnosti konfigurace poštovního klienta. Standardně je kontrolována komunikace na portu 143. V případě potřeby můžete přidat také další používané porty, kdy čísla portů oddělujte čárkou.

Aktivovat kontrolu protokolu IMAP – zapne kontrolu poštovní komunikace přes IMAP na přítomnost škodlivého kódu.