Ostatní

Používat Smart optimalizaci

Se zapnutou Smart optimalizací se automaticky nastaví nejvýhodnější poměr mezi efektivitou a rychlostí skenování. který spočívá v inteligentním použití různých skenovacích metod pro různé typy souborů v rámci jednotlivých ochranných modulů. Nastavení Smart optimalizace nejsou v produktu definována napevno. Vývojový tým společnosti ESET má možnost dle uvážení měnit moduly prostřednictvím pravidelné automatické aktualizace produktu ESET Cyber Security Pro. Pokud je Smart optimalizace vypnuta, aplikuje se při kontrole souborů výhradně nastavení definované uživatelem v nastaveních skenovacího jádra ThreatSense jednotlivých ochranných modulů.

Kontrolovat alternativní datové proudy (platí pouze pro kontrolu počítače)

Alternativní datové proudy  používané systémem NTFS jsou běžným způsobem neviditelné asociace k souborům a složkám. Mnoho hrozeb je proto využívá pro zabránění detekce.