Omezení

V sekci Omezení nastavíte maximální velikost kontrolovaných objektů a maximální hloubku kontroly v archivech (počet vnořených archivů které budou kontrolovány).

Maximální velikost: určuje největší možnou velikost souborů, které budou zkontrolovány. Modul antiviru bude kontrolovat pouze objekty s menší velikostí než je definovaná hodnota. Nedoporučujeme měnit přednastavenou hodnotu, protože většinou není pro tuto změnu důvod. Doporučujeme, aby tuto hodnotu měnili jen pokročilí uživatelé, kteří potřebují vyloučení větších objektů z kontroly.

Maximální čas kontroly: upravuje maximální čas věnovaný kontrole jednoho objektu. Pokud je zde nastavena hodnota, antivirový modul přestane kontrolovat objekt po uplynutí nastavené doby, bez ohledu na to, zda byla kontrola objektu dokončena či nikoli.

Maximální úroveň vnoření: upravuje maximální hloubku vnoření při kontrole archivů. Pokud nejste zkušený uživatel, nedoporučujeme vám měnit přednastavenou hodnotu 10. Za běžných okolností není důvod toto nastavení měnit. Pokud se kontrola ukončí kvůli překročení počtu úrovní vnoření archivů, celý archiv zůstane nezkontrolován.

Maximální velikost souboru: umožňuje nastavit maximální reálnou velikost souborů v archivech, které budou zkontrolovány. Pokud se kontrola ukončí kvůli tomuto omezení, celý archiv zůstane nezkontrolován.