Nastavení parametrů jádra ThreatSense

ThreatSense je technologie společnosti ESET, kterou tvoří soubor komplexních metod detekce infiltrací. Tato technologie je proaktivní, poskytuje tak ochranu i během prvních hodin šíření nové hrozby. K odhalení hrozeb využívá kombinaci několika metod (analýza kódu, emulace kódu, generické signatury atd.), které efektivně kombinuje, a zvyšuje tím bezpečnost systému. Skenovací jádro je schopné kontrolovat několik datových toků paralelně a maximalizovat tak svůj výkon a účinnost detekce. Technologie ThreatSense dokáže účinně odstraňovat také rootkity.

Technologie ThreatSense umožňuje nastavit následující parametry kontroly:

Typy souborů a přípony, které se mají kontrolovat;

Kombinace různých detekčních metod;

Úrovně léčení.

Pro otevření okna s nastavením parametrů klikněte v hlavním okně programu na Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu... (nebo stiskněte klávesy cmd+,) a následně klikněte na tlačítko ThreatSense Nastavit... a to v sekci Ochrana po spuštění, Rezidentní ochrana a Kontrola počítače, které používají ThreatSense technologii. Odlišné bezpečnostní scénáře vyžadují rozdílné konfigurace. V rámci technologie ThreatSense můžete konfigurovat následující moduly:

Ochrana po spuštění – kontrola souborů spouštěných po startu

Rezidentní ochrana – ochrana počítače v reálném čase

Kontrola počítače – kontrola složek a souborů

Ochrana přístupu na web

Poštovní ochrana

Parametry ThreatSense jsou speciálně optimalizovány pro každý modul a jejich změna může podstatně ovlivnit práci systému. Příkladem může být změna nastavení tak, aby byla vždy provedena kontrola runtime archivů, nebo zapnutí rozšířené heuristiky pro modul rezidentní ochrany souborů. Takové změny způsobí celkové zpomalení systému. Proto doporučujeme ponechat původní nastavení ThreatSense parametrů. Určitou volnost v konfiguraci ponechává modul Kontrola počítače.