Objekty

V sekci Objekty můžete definovat typy souborů, které se budou kontrolovat na přítomnost infiltrace.

Symbolické odkazy – (dostupné pouze pro kontrolu počítače) kontrola speciálních typů souborů, které obsahují textovou informaci s cestou k jinému souboru či složce.

Soubory e-mailů – (není dostupné v rezidentní ochraně) kontrola souborů, které obsahují e-mailové zprávy.

Poštovní schránky – (není dostupné v rezidentní ochraně) kontrola uživatelských poštovních účtů. Nesprávné použití může vést ke konfliktu s vaším e-mailovým klientem. Pro více informací o výhodách a nevýhodách si přečtěte tento článek.

Archivy – (není dostupné v rezidentní ochraně) kontrola souborů v archivech (.rar, .zip, .arj, .tar, apod.).

Samorozbalovací archivy – (není dostupné v rezidentní ochraně) kontrola souborů v samorozbalovacích archivech.

Runtime archivy – runtime archivy se na rozdíl od klasických archivů dekomprimují v paměti počítače. Pokud jsou vybrány (typicky UPX, ASPack, yoda, FGS, apod.), jsou rovněž kontrolovány.