Profily kontroly

Požadované nastavení kontroly si můžete uložit do profilu pro pozdější použití. Doporučujeme vytvořit nový profil (s různými cíli kontroly, metodami a dalšími parametry) pro každou pravidelně používanou kontrolu počítače.

Vytvořit nový profil můžete na záložce Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu... (nebo stiskněte klávesy cmd+,) > Kontrola počítače kliknutím na tlačítko Upravit... vedle vybraného profilu.

PROFILE_MANAGER

Podrobné informace související s vytvořením nového profilu kontroly naleznete v kapitole Nastavení parametrů ThreatSense, kde je popsáno nastavení kontroly.

Příklad: Předpokládejme, že chcete vytvořit vlastní profil kontroly a částečně Vám pro tento účel vyhovuje konfigurace Smart kontroly. Nechcete ale, aby byly kontrolovány runtime archivy a dále potřebujete nastavit přísné léčení. V okně Seznam profilů kontroly počítače zadejte název pro váš profil, klikněte na tlačítko Přidat... a potvrďte stiskem OK. Poté upravte parametry v nastavení Jádra ThreatSense a Cíle kontroly, tak aby odpovídaly vašim potřebám.

Pokud chcete po dokončení kontroly vypnout počítač, zaškrtněte možnost Vypnout počítač po dokončení kontroly.