Cíle kontroly

Stromová struktura cílů kontroly slouží k výběru souborů a složek, které budou zkontrolovány. Další složky mohou být automaticky vybrány z nastavení definovaném v profilu kontroly.

Cíl kontroly můžete blíže specifikovat také zadáním cesty ke složkám nebo souborům, které chcete zahrnout do kontroly. Cíle kontroly si vyberte ze stromové struktury, která obsahuje všechny složky ve vašem počítači.