Rozšířená nastavení

V tomto okně můžete definovat typy objektů kontrolované skenovacím jádrem ThreatSense. Pro více informací o kontrole samorozbalovacích archivů, runtime archivů a rozšířené heuristice přejděte do kapitoly Nastavení parametrů skenovacího jádra ThreatSense.

Nedoporučujeme měnit hodnoty v sekci Standardní nastavení archivů. Změnu byste měli provádět pouze v případě, kdy řešíte konkrétní problém, například zpomalení počítače při kontrole vnořených archivů.

Rozšířenou heuristiku jádra ThreatSense můžete zapnout/vypnout pro kontrolu vytvářených a modifikovaných souborů a samostatně pro kontrolu spouštěných souborů. Změnu provedete pomocí možnosti Zapnout rozšířenou heuristiku. Pro snížení dopadu na výkon systému doporučujeme ponechat aktivní Smart optimalizaci a také technologii ESET LiveGrid.

Zvýšit kompatibilitu se síťovými jednotkami – po aktivování této možnosti zvýšíte rychlost při přístupu k souborům umístěných v síťové jednotce. Doporučujeme ji aktivovat, pokud pozorujete zpomalení při práci se síťovými soubory. Tato funkce využívá systémový file coordinator, který je dostupný od macOS 10.10. Mějte na paměti, že file coordinator nepodporují všechny aplikace. Například Microsoft Word 2011 jej nepodporuje, zatímco Word 2016 ano.