Rezidentní ochrana souborového systému

Rezidentní ochrana souborového systému kontroluje všechny typy médií a spouští se při mnoha typech událostí. Využívá metody detekce technologie ThreatSense (blíže popsáno v kapitole Nastavení parametrů skenovacího jádra ThreatSense), a může se lišit pro nově vytvořené a již existující soubory. Na vytvořené soubory se může použít hlubší úroveň kontroly.

Ve výchozím nastavení jsou kontrolovány soubory při jejich otevření, vytvoření nebo spuštění. Doporučujeme ponechat standardní nastavení, které poskytuje maximální možnou ochranu vašeho počítače. Standardně se rezidentní ochrana spouští ihned po startu a běží nepřetržitě na pozadí. V některých speciálních případech (například při konfliktu s jiných rezidentním štítem) ji můžete vypnout kliknutím na ikonu ECS_icon produktu ESET Cyber Security Pro umístěnou v menu baru a vybráním možnosti Vypnout rezidentní ochranu souborového systému. Rezidentní ochranu také vypnete v hlavním okně na záložce Nastavení > Počítač pomocí přepínače ZAPNUTO/VYPNUTO u možnosti Rezidentní ochrana souborového systému).

Rezidentní kontrola může kontrolovat tyto typy médií:

Lokální disky – systémové pevné disky;

Výměnná média – CD, DVD, USB, Bluetooth atd.;

Síťové jednotky – namapované síťové jednotky.

Nastavení doporučujeme měnit pouze v ojedinělých případech, například když pozorujete zpomalení při práci s daným typem média.

Konfigurovat nastavení rezidentní ochrany můžete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí kláves cmd + , v hlavním okně programu) v sekci Rezidentní ochrana po kliknutí na tlačítko Nastavit u možnosti Rozšířená nastavení (blíže popsáno v kapitole Rozšířená nastavení kontroly).