Інтерактивна довідка ESET

Виберіть тему

Умови використання

Набуває чинності 23 жовтня 2023 року | Переглянути попередню версію Умов використання | Порівняти зміни

Ця Угода ESET Cloud Office Security (далі "Умови") — окрема угода, яка укладається між компанією ESET, spol. s r. o. (юридична адреса: Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, внесена до комерційного реєстру окружного суду м. Братислави I. Розділ Sro, запис № 3586/B, реєстраційний номер: 31333532) (далі "ESET" або "Постачальник") і Вами, фізичною або юридичною особою (далі "Ви" або "Користувач"), яка використовує обліковий запис для адміністрування, ESET Cloud Office Security і веб-портал, що контролюється ESET (далі "Обліковий запис"), під час користування ESET Cloud Office Security. Якщо Ви користуєтеся цим Обліковим записом і ESET Cloud Office Security (сукупність яких далі вживається як "Продукт") від імені організації, то погоджуєтеся з цими умовами від її імені й підтверджуєте, що маєте всі повноваження на це. У такому випадку під "Користувачем" і "Вами" матиметься на увазі організація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами, оскільки вони мають відношення до служб, які надаються ESET безпосередньо через цей Продукт або як супутні до нього. Спеціальні положення, що регулюють використання служб, на які не розповсюджуються ці Умови, окремо наводяться в інтерфейсі кожної служби, і Користувач має прийняти їх під час активації. Вкладені додатки доповнюють ці Умови.

Безпека і захист даних

Обліковий запис дає змогу користуватися продуктами й службами, що надаються компанією ESET. Для реєстрації й використання Облікового запису, а також для надання послуг через нього нам потрібні такі дані: повне ім’я користувача, назва компанії, країна, дійсна адреса електронної пошти, номер телефону, дані про ліцензію й статистична інформація. Ви погоджуєтесь, що дані будуть збиратися й передаватися на сервери Постачальника або його партнерів. Це необхідно виключно для забезпечення функціональних можливостей Програмного забезпечення й авторизації на його використання, а також захисту прав Постачальника. Після укладання угоди з цими Умовами Постачальник та (або) його місцеві партнери, що входять до його мережі збуту, отримують право на збір, обробку, передачу та зберігання Ваших основних ідентифікаційних даних, що необхідно для надання підтримки та забезпечення виконання цих Умов. Ви маєте право використовувати Обліковий запис виключно з тією метою та в такий спосіб, які передбачені цими Умовами, умовами індивідуального обслуговування та документацією.

Відповідальність за безпеку Облікового запису та облікових даних для входу несе Користувач. Компанія ESET не несе жодної відповідальності за шкоду чи збитки, спричинені невиконанням цих зобов’язань. Користувач також несе відповідальність за будь-які дії з Обліковим записом ESET, санкціоновані чи ні. У разі виявлення несанкціонованого доступу до Облікового запису ESET негайно повідомте про це Постачальника.

З метою надання послуг адміністрування Облікового запису нам необхідно збирати дані, які відносяться до керованих пристроїв, а також інформацію адміністрування (далі "Дані"). Дані надаються Вами до ESET виключено з метою надання адміністративних послуг щодо Облікового запису. Дані оброблюються і зберігаються у відповідності до політик безпеки і практик ESET, а також у відповідності до положень Політики конфіденційності.

Докладні відомості про конфіденційність, захист персональних даних і ваші права як суб’єкта даних можна знайти в документі Політика конфіденційності.

Правила добросовісного використання

Ви зобов’язуєтеся дотримуватися всіх технічних обмежень, передбачених у документації. Ви погоджуєтеся використовувати Обліковий запис та його функції лише в такий спосіб, що не заважає доступу до них інших Користувачів. Постачальник зберігає за собою право обмежити перелік послуг, що надаються окремим Користувачам, з метою надання своїх послуг максимальній кількості Користувачів. Обмеження переліку доступних послуг також передбачає повну заборону використання будь-яких функцій Облікового запису та видалення відомостей та інформації.

Детально про технічні обмеження можна прочитати в розділі Обмеження.

Розташування

Постачальник може дозволити Вам вибрати одне з доступних розташувань для Облікового запису, включно з розташуванням, рекомендованим Постачальником. Ви визнаєте, що вибір розташування, відмінного від рекомендованого, може призвести до погіршення роботи. У залежності від вибраного місцезнаходження можуть діяти положення розділів "Data Protection Agreement (Угоди про захист даних)" (у додатку 2) або "Стандартні положення угоди" (у додатку 3) цієї Угоди. ESET залишає за собою право змінювати певне розташування в будь-який час без попереднього повідомлення з метою вдосконалення якості послуг, що надаються ESET відповідно до Вашого налаштованого розташування (наприклад, Європейський Союз).

Прорамне забезпечення

Компанія ESET або її постачальники володіють авторськими правами на все програмне забезпечення, яке є складовою продукту (далі "Програмне забезпечення"), чи можуть користуватися ними. Програмне забезпечення можна використовувати тільки в суворій відповідності до умов Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем (додаток 1 до цієї Угоди). Інші відомості стосовно ліцензування, авторських прав, документації та товарних знаків див. у документі з юридичною інформацією.

Обмеження

Вам забороняється копіювати, розповсюджувати, вилучати компоненти чи створювати похідні продукти на основі цього Облікового запису. Використовуючи Обліковий запис забезпечення, Ви зобов’язуєтеся дотримуватися наведених нижче обмежень.

(а) Ви не маєте права використовувати, змінювати, перебудовувати або відтворювати Обліковий запис або передавати права на використання Облікового запису або його компонентів будь-яким способом, окрім чітко передбачених цими Умовами.

(b) Вам забороняється продавати, надавати в оренду, позичати Обліковий запис, передавати право на його користування чи використовувати його з комерційною метою.

(c) Ви не маєте права виконувати зворотне проектування, декомпілювати або дезасемблювати Обліковий запис чи застосувати будь-які інші засоби виявлення його вихідного коду, крім випадків, коли таке обмеження прямо заборонене законодавством.

(d) Ви погоджуєтеся використовувати Обліковий запис лише таким способом, що відповідає всім застосовним юридичним нормам законодавства, яке регулює його застосування, включно з відповідними обмеженнями згідно із законом про авторське право й інші права на інтелектуальну власність, але не обмежуючись цим.

Застереження

ЯК КОРИСТУВАЧ ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС ТА СЛУЖБИ НАДАЮТЬСЯ НА УМОВАХ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. НІ ПОСТАЧАЛЬНИК РАЗОМ ІЗ ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРАМИ Й ДОЧІРНІМИ КОМПАНІЯМИ, НІ ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НЕ НАДАЮТЬ БУДЬ-ЯКИХ ТВЕРДЖЕНЬ АБО СПЕЦІАЛЬНИХ ЧИ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧИ КОНКРЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АБО ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС АБО СЛУЖБИ НЕ ПОРУШУЮТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОВАРНІ ЗНАКИ ЧИ ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ СТОРІН. ПОСТАЧАЛЬНИК АБО БУДЬ-ЯКА ІНША СТОРОНА НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС АБО СЛУЖБИ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВАШИМ ВИМОГАМ, АБО ЩО ВОНИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ БЕЗПЕРЕБІЙНО ТА БЕЗ ПОМИЛОК. ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИБОРОМ І ВИКОРИСТАННЯМ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ ТА СЛУЖБ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОТРІБНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, І БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕ ТА ЗА ПОВ’ЯЗАНІ З ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯМ НАСЛІДКИ.

Ці Умови не створюють жодних зобов’язань із боку Постачальника та його ліцензіарів, окрім тих, що чітко визначено в цьому документі.

Обмеження відповідальності

У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНИХ РАМКАХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ПОСТАЧАЛЬНИК, ЙОГО СПІВРОБІТНИКИ АБО ПІДРЯДНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ, ДОХОДИ, ЗНИЖЕННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖІВ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, А ТАКОЖ ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИДБАННЯМ ЗАПАСНИХ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, ЗАПОДІЯНУ МАЙНУ ШКОДУ, ОСОБИСТУ ШКОДУ, ПРИПИНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, УТРАТУ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, КОМЕРЦІЙНІ, ШТРАФНІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ОБУМОВЛЕНІ ДІЄЮ УГОДИ, ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, НЕДБАЛІСТЬ АБО ІНШИЙ ФАКТ, ЩО ВИМАГАЄ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ, НАВІТЬ ЯКЩО ПОСТАЧАЛЬНИКУ, ЙОГО ПІДРЯДНИКАМ АБО ДОЧІРНІМ КОМПАНІЯМ ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ І ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВИНЯТКИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, АЛЕ ЇЇ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО. ТОБТО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЙОГО СПІВРОБІТНИКІВ, ПІДРЯДНИКІВ АБО ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ВІДПОВІДНУ СЛУЖБУ АБО ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС.

Дотримання процедур із контролю за торгівлею

(а) Забороняється в прямий чи непрямий спосіб експортувати, реекспортувати, передавати або іншим чином надавати програмне забезпечення будь-яким іншим особам. Ви зобов’язуєтеся утриматися від будь-яких способів використання цього програмного забезпечення й (або) не брати участь у жодних діях, які можуть призвести до проблем із дотриманням законодавства або до негативних наслідків для компанії ESET, її холдингових і дочірніх компаній або дочірніх компаній будь-яких холдингових компаній ESET, відповідно до законів із контролю за торгівлею, зокрема тих, що наведені нижче:

i. Усі закони, які регулюють, обмежують або накладають ліцензійні вимоги для експорту, реекспорту або передачі товарів, програмного забезпечення, технологій або послуг, що видані або прийняті будь-якими органами державної влади, органами влади штату або органами регулювання США, Сінгапуру, Великої Британії, Європейського Союзу, будь-яких країн-членів ЄС, будь-яких країн, де необхідно виконувати зобов’язання згідно з цими Умовами, або будь-яких країн, де веде діяльність компанія ESET або афілійовані з нею компанії

ii. Усі економічні, фінансові, торгові або інші санкції, обмеження, ембарго, заборони експорту або імпорту, заборони передачі коштів або активів чи надання послуг або рівнозначні заходи, які запроваджуються будь-якими органами державної влади, органами влади штату або органами регулювання США, Сінгапуру, Великої Британії, Європейського Союзу, будь-яких країн-членів ЄС, будь-яких країн, де необхідно виконувати зобов’язання згідно з цими Умовами, або будь-яких країн, де веде діяльність компанія ESET або афілійовані з нею компанії (законні акти, зазначені в пунктах i та ii вище, разом використовуються під назвою "Закони з контролю за торгівлею").

(b) ESET має право призупинити виконання зобов’язань за цими Умовами або припинити їх дію з негайним набуттям чинності за таких умов:

i. ESET має обґрунтовані підстави вважати, що Користувачем уже порушено, або, імовірно, буде порушено умови пункту (a) розділу "Дотримання процедур із контролю за торгівлею" цих Умов.

ii. Користувач і (або) Програмне забезпечення стали предметом законів із контролю за торгівлею, і через це ESET має обґрунтовані підстави вважати, що подальше виконання зобов’язань за цими Умовами може призвести до проблем із дотриманням законодавства або до негативних наслідків для компанії ESET або афілійованих із нею компаній відповідно до законів із контролю за торгівлею.

(c) Жодна умова Угоди в жодному разі не має тлумачитися як така, що має на меті спонукати будь-яку зі сторін або вимагати від неї вчинити дії або утриматися від вчинення дій (чи погодитися на це) у будь-який спосіб, який буде суперечити законам із контролю за торгівлею або заборонений цими законами.

Застосовний закон та основна мова

Ці Умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства Словацької Республіки. Користувач і Постачальник погоджуються, що суперечливі положення регулюючого законодавства та Конвенції Організації Об’єднаних Націй щодо контрактів для міжнародної торгівлі товарами не мають застосовуватися. Якщо Ви є споживачем, що мешкає в ЄС, обов'язкові положення законодавства, що діють у вашій країні мешкання, надають вам додатковий захист.

Ви явно погоджуєтеся, що розгляд будь-яких позовів до Постачальника чи суперечок із ним або позовів чи суперечок, будь-яким чином пов’язаних із використанням програмного забезпечення, Облікового запису та Служб або таких, що базуються на цих Умовах або Спецальних умовах (за наявності), і прийняття відповідних рішень здійснюється окружним судом м. Братислава I (Словаччина), а також погоджуєтеся, що всі такі позови й суперечки підлягають юрисдикції вказаного суду. Якщо Ви є споживачем, що мешкає в ЄС, Ви також можете подати заяву щодо використання своїх прав споживача за місцем виключної юрисдикції або в країні ЄС, де Ви мешкаєте. Крім цього, ви також можете скористатися платформою для вирішення спорів в Інтернеті, доступною за адресою https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Однак перш ніж офіційно подавати будь-які претензії, розгляньте можливість зв'язатися з нами.

У разі розбіжностей між англійською й перекладеною версією Угоди перевага надається документу англійською мовою, доступному тут.

Загальні положення

Компанія ESET залишає за собою право в будь-який час змінювати текст Умов і документації або будь-яких їхніх складових шляхом оновлення відповідних документів відповідно до змін, внесених до законодавства або правил функціонування Облікового запису. Ми сповістимо Вас про будь-яку зміну цих умов в Обліковому записі. Якщо Ви не згодні зі змінами, внесеними в Умови, Ви можете скасувати дію свого Облікового запису. Якщо Ви не видалите Обліковий запис після сповіщення про зміни, це означатиме, що Ви приймаєте всі доповнення й зміни цих Умов. Рекомендуємо регулярно відвідувати цю сторінку, щоб мати актуальну інформацію про будь-які зміни, які можуть вноситися до Умов використання Облікового запису.

Примітки

Усі зауваження слід надсилати за такою адресою: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic.

Додаток 1

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Додаток 2

Угода про обробку даних

Додаток 3

Стандартні положення угоди