ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Karanténa

Karanténa poskytuje jednoduchú správu objektov (e-mailov a súborov), ktoré sem boli premiestnené prostredníctvom ESET Cloud Office Security. Pomocou kariet môžete prepínať medzi Gmailom, Diskom Google, Exchange Online, OneDrive, Tímovými skupinami a Lokalitami SharePoint. Pre každý objekt sú k dispozícii podrobné informácie.

Kliknutím na ikonu icon_expand_b_tiny otvoríte bočný panel so súhrnnými informáciami o konkrétnom objekte. Pre podrobnejšie informácie kliknite na ikonu icon_contextmenu_b_tiny a vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti.

Na zobrazenie objektov iba pre konkrétneho nájomníka alebo skupinu použite stromovú štruktúru. Ak chcete zobraziť všetky detekcie pre každého nájomníka a skupinu, kliknite na Všetko.

Môžete skontrolovať e-maily alebo súbory umiestnené v karanténe a vykonať príslušnú akciu (Odstrániť alebo Uvoľniť). Môžete si tiež Stiahnuť pôvodný súbor alebo archív chránený heslom vo formáte .zip.


note

Ak detekciu vyhodnotíte ako neškodnú (falošný poplach), príslušný súbor môžete uvoľniť z karantény. Uvoľnený súbor bude automaticky pridaný na whitelist na základe hodnoty hash. Ďalšie výskyty rovnakého súboru (pre rovnakého používateľa) nebudú vyhodnotené ako podozrivé a nebudú umiestnené do karantény. Automatický whitelisting funguje pre každého používateľa osobitne. V prípade ostatných používateľov bude rovnaký súbor aj naďalej vyhodnotený ako podozrivý a uložený do karantény.

Súbor môžete odstrániť z whitelistu v zozname detekcií pomocou možnosti Odstrániť z whitelistu.

Kliknite na ikonu icon_contextmenu_b_tiny a vyberte akciu:

Akcia

Použitie

Zobraziť podrobnosti

Zobrazia sa podrobnejšie informácie o e-maile umiestnenom v karanténe.

Uvoľniť (e-maily alebo súbory)

E-mail bude uvoľnený z karantény a odoslaný pôvodnému príjemcovi vo forme notifikačného e-mailu, pričom pôvodná správa bude pripojená ako príloha. V prípade OneDrive objektu bude súbor odovzdaný do pôvodného umiestnenia v úložisku OneDrive konkrétneho používateľa. V prípade súboru z tímovej skupiny alebo lokality SharePoint sa daný súbor po uvoľnení zobrazí späť v pôvodnom umiestnení. Uvoľnený súbor bude automaticky pridaný na whitelist na základe hodnoty hash. Týmto sa predíde opätovnému uloženiu súboru do karantény.

Odstrániť

Objekt bude odstránený z karantény.

Stiahnuť pôvodný súbor

Súbor sa stiahne v pôvodnej podobe bez ochrany heslom.

Stiahnuť archív chránený heslom

Stiahne sa súbor v archíve chránenom heslom.

Odoslať vzorku

Prostredníctvom okna Poslať vzorku na analýzu môžete odoslať podozrivý súbor alebo spam do spoločnosti ESET na analýzu. Z roletového menu vyberte Dôvod odoslania vzorky.

Na jednoduchšie vyhľadávanie konkrétnych objektov umiestnených v karanténe môžete využiť filtrovanie s viacerými kritériami. Kliknite na Pridať filter a z roletového menu vyberte typ filtra alebo zadajte reťazec (opakujte pri kombinovaní kritérií):

Pridať filter

Použitie

Výskyt od

Zadajte rozsah pre „dátum od“.

Výskyt do

Zadajte rozsah pre „dátum do“.

Predmet

Vzťahuje sa na správy, ktorých predmet obsahuje/neobsahuje konkrétny reťazec (alebo zadaný regulárny výraz).

ID správy

Filtrovanie správ podľa jedinečného identifikátora oceníte najmä vtedy, ak hľadáte konkrétnu správu v protokoloch obsahujúcich množstvo zaznamenaných správ alebo početné pokusy o doručenie správy.

Od

Filtrovanie správ podľa konkrétneho odosielateľa.

Komu

Filtrovanie správ podľa príjemcov.

E-mailová schránka

Vzťahuje sa na správy nachádzajúce sa v konkrétnej e-mailovej schránke.

Výsledok kontroly

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností: Malvér, icon_edtd Malvér (zachytený pomocou ESET LiveGuard Advanced), Phishing alebo Spam.

Tím

Zadajte platný názov tímu.

Objekt

Zadajte platný názov objektu.

Lokalita

Zadajte platný názov lokality.

Jednotka

Filtrujte súbory podľa služby Disk Google alebo OneDrive.


note

Obdobie uchovávania objektov v karanténe je stanovené na 30 dní. Objekty staršie ako 30 dní budú z karantény natrvalo odstránené.