Zarządzanie licencjami

W oknie głównym znajduje się przegląd tych licencji, które są pobierane z konta ESET Business Account lub ESET MSP Administrator. Możesz zobaczyć wszystkie pule licencji, witryny lub firmy, które są dostępne w portalu ESET Business Account lub ESET MSP Administrator. Zarządzanie licencjami umożliwia zapewnienie lub zaprzestanie ochrony użytkowników.

Jeśli masz ten sam adres e-mail zarejestrowany dla kont ESET MSP Administrator i ESET Business Account (logowanie jednokrotne), możesz przełączać się między widokami kont ESET Business Account i ESET MSP Administrator (hybrydowe konto licencyjne).

eba_ema_hybrid

Licencja programu ESET Cloud Office Security umożliwia korzystanie z funkcji ESET LiveGuard Advanced bez dodatkowych opłat. Obok identyfikatora licencji widoczna będzie etykieta ELG.

arrow_down_businessZarządzanie licencjami za pomocą konta ESET Business Account
arrow_down_businessZarządzanie licencjami za pomocą konta ESET MSP Administrator