ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Představení ESET Bridge

ESET Bridge je nový software společnosti ESET založený na open-source aplikaci nginx, která je přizpůsobeném potřebám bezpečnostních řešení ESET.

Společnost ESET distribuuje ESET Bridge společně s ESET PROTECT od verze 10.0 a jako Proxy komponenta nahrazuje dříve používaný Apache HTTP Proxy. Další informace naleznete v kapitole Srovnání ESET Bridge a Apache HTTP Proxy. ESET Bridge můžete využít též v případě, kdy používáte ESET PROTECT Cloud.

Využitím ESET Bridge můžete k ESET PROTECT připojit až 10 000 zařízení.

V rámci ESET PROTECT infrastruktury můžete ESET Bridge využít následovně:

Jako cache, ze které se budou klientům distribuovat aktualizace detekčních modulů a instalační balíčky.

Přesměrování komunikace ESET Management Agentů na ESET PROTECT Server v prostředích, kde cílové stanice nemají přímý přístup k serveru.

Cachování HTTPS komunikace – ESET Bridge může dešifrovat HTTPS komunikaci a ukládat ji do cache.

Proxy chaining – ESET Bridge může předávat komunikaci na vzdálený proxy server a ukládat data do cache.

Zprovoznění offline repozitáře – ESET Bridge můžete použít jako HTTP server pro offline repozitář.

ESET Bridge v síťové infrastruktuře

Následující diagram znázorňuje dva počítače, na kterých běží ESET Bridge:

První ESET Bridge slouží jako proxy server, který distribuuje cloudový provoz ESET jednotlivým ESET PROTECT komponentám a bezpečnostním produktům, jenž mají přímou viditelnost na ESET PROTECT Server.

Druhý ESET Bridge předává komunikaci od ESET Management Agentů ve vzdálené lokalitě (bez přímého spojení s ESET PROTECT serverem) na ESET PROTECT Server.

scheme_two_proxies