ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Cachování HTTPS komunikace

ESET Bridge dokáže dešifrovat a do cache ukládat následující HTTPS komunikaci:

oŽádosti o aktualizace (modulů, repozitáře) odeslané podporovanými bezpečnostními produkty ESET:

Podporované bezpečnostní produkty ESET

Podporované verze produktů

ESET Endpoint Antivirus/Security pro Windows

10 a novější

oKomunikace a ESET PROTECT výše uvedených podporovaných bezpečnostních produktů ESET se službou ESET LiveGuard Advanced.


important

ESET Bridge nepodporuje cachování komunikace HTTPS u bezpečnostních produktů ESET, které nejsou uvedeny výše.

ESET PROTECT Cloud nepodporuje cachování komunikace HTTPS – požadované certifikáty jsou k dispozici v ESET PROTECT, ale ne v ESET PROTECT Cloud.


note

ESET PROTECT all-in-one instalační balíček a virtuální appliance (pokud je při jejím nasazení povolen ESET Bridge) vytvoří výchozí HTTP Proxy politiky pro ESET Management Agenta a bezpečnostní produkty ESET a přiřadí je statické skupině Všechna zařízení. V daných politikách je nastaveno používání HTTP Proxy. Ve výchozím nastavení je povoleno Cachování HTTPS komunikace:

Politika ESET Bridge obsahuje HTTPS certifikát. Přepínač u CachováníHTTPS komunikace je v poloze zapnuto.

Politika použití HTTP Proxy u ESET Endpoint pro Windows obsahuje certifikační autoritu pro cachování HTTPS komunikace.

Pokud jste nainstalovali ESET Bridge pomocí samostatného instalačního balíčku (v systému Windows nebo Linux) nebo pomocí úlohy Instalace aplikace, je třeba pomocí politik nakonfigurovat ukládání HTTPS komunikace do cache:

1.Vytvořte nebo upravte stávající politiku pro ESET Bridge:

a.Rozbalte možnost Cache a pomocí přepínače aktivujte možnost Ukládat HTTPS komunikaci do cache.

b.Na řádku HTTPS certifikát klikněte na Změnit certifikát, dále klikněte na Otevřít seznam certifikátů a vyberte ESET Bridge certifikát.

2.Vytvořte nebo upravte stávající politiku pro bezpečnostní produkt ESET. Při konfiguraci proxy serveru v sekci Nástroje > Proxy server klikněte na řádku Certifikační autority na Změnit a přidejte ESET PROTECT certifikační autoritu. Bezpečnostní produkty ESET ověřují platnost certifikátu definovaného v ESET Bridge politice vůči certifikační autoritě.