Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uaktualnij ESET Bridge

Uaktualnienie programu ESET Bridge można przeprowadzić na kilka sposobów:

Zdalnie z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT:

oWybierz kolejno: Komputery > komputer, na którym jest uruchomiony ESET Bridge > Szczegóły > Zainstalowane aplikacje. Jeśli aktualizacja programu ESET Bridge jest dostępna, wybierz kolejno: ESET Bridge > Aktualizuj produkty ESET.

oAlternatywnie można użyć zadania klienta instalacji oprogramowania.

Lokalnie:

oUżyj instalatora kompleksowego ESET PROTECT w systemie Windows.

oUruchom najnowszy pakiet instalatora autonomicznego ESET Bridge (Windows lub Linux) na komputerze ze starszą wersją ESET Bridge.


note

Moduły ESET Bridge są aktualizowane automatycznie, gdy dostępna jest nowsza wersja modułu.