Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja w systemie Linux


important

Zainstaluj ESET Bridge na komputerze z obsługiwanym systemem operacyjnym.


warning

Ta procedura instalacji jest przeznaczona tylko dla zaawansowanych użytkowników. Zalecamy zdalną instalację ESET Bridge na komputerze z systemem Linux za pomocą zadania instalacji oprogramowania.

1.Wejdź na sekcję pobierania ESET PROTECT, aby pobrać autonomiczny instalator ESET Bridge dla systemu Linux: eset-bridge.x86_64.bin

2.Otwórz Terminal w folderze, w którym zapisano pakiet instalacyjny i ustaw plik jako wykonywalny:

sudo chmod +x eset-bridge.x86_64.bin

3.Zainstaluj pakiet za pomocą polecenia Terminal:

sudo ./eset-bridge.x86_64.bin

3.Naciśnij ENTER, aby przeczytać plik Umowa licencyjna użytkownika końcowego. Naciśnij Y, jeśli zgadzasz się z Umową licencyjną użytkownika końcowego i potwierdź plik Zasady ochrony prywatności.

4.Instalator binarny wykryje dystrybucję Linuksa i wypakuje i zainstaluje odpowiedni pakiet (.rpm na Red Had/CentOS lub .deb na Ubuntu). ESET Bridge uruchomi się po zakończeniu instalacji.

W obszarze Konsola internetowa ESET PROTECT > Komputery znajduje się ikona icon_proxy obok nazwy komputera z uruchomionym programem ESET Bridge.

Zanotuj nazwę hosta i adres IP komputera, na którym działa program ESET Bridge. Po zakończeniu instalacji skonfiguruj ESET Bridge pod kątem żądanej funkcjonalności.

Jeśli instalacja nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów.