Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konfiguruj ESET Bridge

Możesz skonfigurować ESET Bridge zdalnie z poziomu ESET PROTECT:

1.Skonfiguruj ustawienia ESET Bridge za pomocą Polityki ESET Bridge.

2.Skonfiguruj ustawienia Polityki agenta ESET Management, aby zdefiniować sposób, w jaki komputery klienckie korzystają z funkcji serwera proxy ESET Bridge (buforowanie aktualizacji, przekazywanie ruchu).

3.Skonfiguruj ustawienia polityki produktu zabezpieczającego ESET dla komputerów klienckich.


note

Instalator kompleksowy ESET PROTECT tworzy domyślne polityki Użytkowania HTTP Proxy dla agentów ESET Management i produktów zabezpieczających ESET stosowanych do grupy statycznej Wszyscy. Polityki automatycznie konfigurują agentów ESET Management i produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach do używania ESET Bridge jako serwera proxy do buforowania pakietów aktualizacji.

Jeśli masz istniejące polityki, które mają zastosowanie do wszystkich agentów i komputerów, edytuj je, a nie twórz nowych. W obszarze Polityki kliknij Polityka > wybierz pozycję icon_edit Edytuj > edytuj Ustawienia polityki.