Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Polityka agenta ESET Management

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować Politykę agenta ESET Management, aby używać ESET Bridge jako serwera proxy.

1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w przeglądarce internetowej i zaloguj się.


note

Instalator kompleksowy ESET PROTECT tworzy domyślne polityki Użytkowania HTTP Proxy dla agentów ESET Management i produktów zabezpieczających ESET stosowanych do grupy statycznej Wszyscy. Polityki automatycznie konfigurują agentów ESET Management i produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach do używania ESET Bridge jako serwera proxy do buforowania pakietów aktualizacji.

Jeśli masz istniejące polityki, które mają zastosowanie do wszystkich agentów i komputerów, edytuj je, a nie twórz nowych. W obszarze Polityki kliknij politykę agenta ESET Management Użycie serwera proxy HTTP > wybierz opcję icon_edit Edytuj > edytuj politykę w sekcji Ustawienia (przejdź do kroku 4).

2.Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.

new_policy

3.W polu Podstawowe wpisz Nazwę. Można również wpisać Opis i Wybrać tagi.

policy_basic

4.Kliknij Ustawienia i wybierz Agenta ESET Management z menu rozwijanego Wybierz produkt.

5.Rozwiń węzeł Ustawienia zaawansowane. Z menu rozwijanego wybierz opcję Typ konfiguracji serwera proxy w obszarze Serwer proxy HTTP:

Globalny serwer proxy — użyj pojedynczego ESET Bridge jako rozwiązania proxy do buforowania pobieranych plików i przekazywania komunikacji agenta.

Różne serwery proxy na usługę — użyj jednego serwera proxy ESET Bridge do replikacji agentów (przekazywanie komunikacji) i innego serwera proxy ESET Bridge do buforowania usług ESET (np. aktualizacji).


note

Pomoc online ESET PROTECT zawiera szczegółowy opis wszystkich ustawień polityki agenta ESET Management.

policy_settings_agent

6.Wykonaj kroki na podstawie poprzedniego wyboru:

arrow_down_business Globalny serwer proxy

 

arrow_down_business Inny serwer proxy dla każdej usługi

 

7.Kliknij przycisk Przypisz i przypisz komputery lub grupy jako obiekty docelowe polityk. Agenci ESET Management na przypisanych komputerach będą używać ESET Bridge jako serwera proxy (zgodnie z ustawieniami tej polityki).

8.Kliknij przycisk Zakończ lub kliknij przycisk Podsumowanie, aby wyświetlić przegląd polityk, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Gdy agenci ESET Management na zarządzanych komputerach otrzymają polityki, połączą się z programem ESET Bridge.