ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Yere birimler ata

Bir site oluştururken, siteye farklı lisanslardan özel bir oturum hakkı sayısı atayabilirsiniz.

1.Lisans havuzu bölümünde, Birim ekle seçeneğini tıklayın.

2.Uygun olan lisansları seçin.

3.Bir toplu lisansı genişletmek için eba_icon_license_expand_bundle_add_units öğesini tıklayın.

4.Birimler alanında paylaşılacak cihaz lisansı sayısını girin.

5.Onayla'yı tıklayın.

eba_allocate_units_to_site_0

Lisansları ve kullanılabilir cihaz lisanslarını belirli bir siteye atamak için:

1.Siteler'i tıklayın ve istenen siteyi, ardından Birim ekle'yi tıklayın.

2.Uygun olan lisansları seçin.

3.Bir toplu lisansı genişletmek için eba_icon_license_expand_bundle_add_units öğesini tıklayın.

4.Birimler alanında paylaşılacak cihaz lisansı sayısını girin.

5.Onayla'yı tıklayın.
 

Lisansın cihaz lisanslarını birden çok site arasında dağıtmak için:

1.Lisanslar'ı tıklayın, ilgili lisansı seçin ve Siteye birimleri ata'yı seçin.

2.Her bir siteye atanacak cihaz lisansı sayısını girin veya kullanılabilir cihaz lisanslarını otomatik olarak dağıtmak için Eşit Şekilde Böl düğmesini kullanın.

3.Onayla'yı tıklayın.

Lisansın atanan oturum haklarını birden çok siteden kaldırmak için

1.Lisanslar bölümüne gidin, istenen lisansı tıklayıp Siteye birimler ata'yı seçin.

2.Tüm birimleri atanmadı bölümüne taşı'yı tıklayın.

3.Onayla'yı tıklayın.

Lisansların belirli sitelerle ilişkilendirilmesi iptal edilecek. Etkilenen lisanslarla etkinleştirilen cihazlar etkin olmaya devam edecek, ancak siteyle olan ilişkilendirmeleri sonlandırılacak.

Lisansların belirli bir siteyle ilişkilendirmesini iptal etme

1.Siteler'e gidin, istenen siteyi, ardından Siteyi aç'ı tıklayın.

2.İstenen lisansları seçin.

3.Kaldır'ı tıklayın.

4.Lisansları kaldır iletişim penceresinde Kaldır'ı tıklayın.