Rozpowszechnianie jednostek w lokacjach

Aby rozdzielić stanowiska licencji pomiędzy kilka lokacji:

1.Kliknij pozycję Licencje, wybierz odpowiednią licencję i wybierz pozycję Przydziel jednostki do lokacji.

2.Dla każdej lokacji wprowadź liczbę stanowisk lub za pomocą przycisku Podziel równo automatycznie rozdziel dostępne stanowiska.

3.Kliknij przycisk Akceptuj.

Usunąć przydzielone stanowiska licencji z kilku lokacji:

1.Kliknij opcję Licencje, kliknij żądaną licencję, wybierz pozycję Przydziel jednostki do lokacji.

2.Kliknij pozycję Wszystkie jednostki do nieprzydzielonych.

3.Kliknij przycisk Akceptuj.

Powiązanie licencji z lokacjami zostanie anulowane. Urządzenia aktywowane z użyciem danych licencji pozostaną aktywne, ale nie będą już powiązane z poszczególnymi lokacjami.