Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dezaktywacja licencji na produkty zabezpieczające

Na ekranie Aktywowane urządzenia widoczne jest zestawienie wszystkich produktów zabezpieczających ESET do obsługi punktów końcowych aktywowanych z użyciem dowolnej licencji zaimportowanej do portalu ESET Business Account (EBA). Można również kliknąć licencję w menu po lewej stronie, aby wyświetlić urządzenia aktywowane przez daną licencję, lub za pomocą pola Wyszukaj odnaleźć określone urządzenia.

Opis kolumny:

Urządzenie — nazwa urządzenia, która jest wyświetlana przez zainstalowany system operacyjny.

Nazwa stanowiska — domyślnie taka sama wartość jak urządzenie. Aby ją zmienić, kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę stanowiska.

Produkt — nazwa produktu zabezpieczającego ESET zainstalowanego na urządzeniu.

Wersja — wersja produktu zabezpieczającego firmy ESET zainstalowanego na urządzeniu.

Aktywowany przez — nazwa właściciela licencji, jeśli licencja została użyta do aktywacji zainstalowanego produktu zabezpieczającego ESET, lub nazwa użytkownika EBA, którego konto zostało użyte do aktywacji zainstalowanego produktu zabezpieczającego firmy ESET.


note

Ikony obok „Aktywowane przez”

icon_standalone_license_activation — produkt zabezpieczający został aktywowany przez wprowadzenie klucza licencyjnego lub użyto innych typów aktywacji, na przykład plik licencji offline, zdalnie za pomocą rozwiązania ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud.

icon_managed_license_activation — produkt zabezpieczający został aktywowany przy użyciu konta EBA

Liczba podjednostek odnosi się do produktów serwerowych firmy ESET — na przykład liczby adresów e-mail w programie ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server lub liczby wiadomości SMS dla produktu ESET Secure Authentication.

Zarządzany — jeśli urządzenie jest aktywowane zdalnie za pośrednictwem ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud, wyświetlana jest wartość „Tak”.
W przypadku dezaktywacji licencji na urządzeniu zostanie ono usunięte z listy Aktywowane urządzenia, a liczba niewykorzystanych stanowisk w tej licencji zostanie zwiększona na ekranie Licencje. Zmiana liczby może być widoczna po około 5 minutach.

Aktywowany — data aktywacji produktu ESET zainstalowanego na urządzeniu.

Ostatnio widziany — ostatnia data, kiedy zainstalowany produkt ESET kontaktował się z portalem EBA

Witryna — nazwa witryny należącej do stanowiska licencji używanego do aktywacji urządzenia.

Dezaktywacja pojedynczej licencji

1.Wybierz odpowiednie urządzenie > kliknij Dezaktywuj.

eba_activated_devices_1

2.W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Dezaktywuj.

Urządzenie zostanie automatycznie usunięte z listy Aktywowane urządzenia.

Dezaktywacja wielu licencji


note

Limit dezaktywacji

Możesz dezaktywować kilka licencji na maksymalnie 200 stanowiskach.

1.Zaznacz pole wyboru obok każdego urządzenia, które chcesz dezaktywować, lub zaznacz pole wyboru w górnym wierszu, aby zaznaczyć wszystkie wyświetlane urządzenia, a następnie kliknij przycisk Dezaktywuj.

eba_activated_devices_2

2.W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Dezaktywuj.

Urządzenia zostaną automatycznie usunięte z listy Aktywowane urządzenia.