ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Opret ny liste over adresser

I denne dialogboks kan du konfigurere en ny liste over URL-adresser/masker, der blokeres, tillades eller udelukkes fra kontrollen.

Du kan konfigurere følgende indstillinger:

Adresselistetype – Der findes tre listetyper:

Fundet malware ignoreres – Der udføres ingen kontrol for skadelig kode på adresser på denne liste.

Blokeret – Adgang til adresser, der er angivet på denne liste, blokeres.

Tilladt – Adgang til adresser, der er angivet på denne liste, tillades. Adresser på denne liste er tilladt, også selvom de findes på listen over blokerede adresser.

Listenavn – Angiv navnet på listen. Dette felt er ikke tilgængeligt, når du redigerer en af de foruddefinerede lister.

Beskrivelse af liste – Angiv en kort beskrivelse af listen (valgfrit). Ikke tilgængelig, når du redigerer en af de foruddefinerede lister.

Hvis du vil aktivere en liste, skal du markere Liste aktiv ud for den pågældende liste. Hvis du vil have besked, når der bruges en bestemt liste, når du åbner websteder, skal du vælge Giv besked, når den anvendes. Du modtager f.eks. en meddelelse, når et websted er blokeret eller tilladt, fordi det er inkluderet på listen over blokerede eller tilladte adresser. Beskeden indeholder navnet på den liste.

Alvorsgrad af logføring – Oplysninger om den specifikke liste, der bruges, når du åbner websteder, kan skrives til logfilerne.

Kontrolelementer

Tilføj – Føj en ny URL-adresse til listen (angiv flere værdier med en separator).

Rediger – Ændrer eksisterende adresser på listen. Kun tilgængelig for adresser, der er oprettet med Tilføj.

Fjern – Sletter eksisterende adresser på listen. Kun tilgængelig for adresser, der er oprettet med Tilføj.

Importér – Importér en fil med URL-adresser (adskil værdier med et linjeskift, f.eks. *.txt ved hjælp af UTF-8-kodning).