ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Adresseliste

I dette afsnit kan du angive lister over HTTP(S)-adresser, som vil blive blokeret, tilladt eller udeladt fra kontrol.

Følgende tre lister er som standard tilgængelige:

Liste over adresser, der er udeladt fra indholdsscanning – Der søger ikke efter skadelig kode på adresser på denne liste.

Liste over tilladte adresser – Hvis indstillingen Tillad kun adgang til HTTP-adresser på listen over tilladte adresser er aktiveret, og listen over blokerede adresser indeholder en stjerne (*) – matcher alt – har brugeren kun adgangstilladelse til adresser, der er angivet på denne liste. Adresserne på denne liste er tilladt, også selvom de findes på listen over blokerede adresser.

Liste over blokerede adresser – Brugeren har ikke adgangstilladelse til adresser, der findes på denne liste, medmindre de også findes på listen over tilladte adresser.

Klik på Tilføj for at oprette en ny liste. Klik på Slet for at slette valgte lister.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST


note

Illustrerede instruktioner

Følgende artikler i ESET-vidensbasen er muligvis kun tilgængelige på engelsk:

Udelad et sikkert websted, så det ikke blokeres af internetbeskyttelse

Bloker et websted ved hjælp af ESET Windows-produkter til hjemmet

Du kan finde flere oplysninger i Administration af URL-lister.