ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Administration af URL-liste

Administration af URL-lister i Avanceret opsætning > Beskyttelser > Internetbeskyttelse giver dig mulighed for at angive HTTP-adresser, der skal blokeres, tillades eller udelades fra indholdsscanning.

SSL/TLS skal være aktiveret, hvis du vil filtrere HTTPS-adresser ud over HTTP. Ellers tilføjes kun domænerne for de HTTPS-websteder, du har besøgt. Hele URL-adressen tilføjes ikke.

Websteder på listen over blokerede adresser kan ikke åbnes, medmindre de også findes på listen over tilladte adresser. Websteder på listen over adresser, der er udeladt fra indholdsscanning, scannes ikke for skadelig kode, når de åbnes.

Hvis du vil blokere alle HTTP-adresser undtagen adresser, der findes på den aktive liste over tilladte adresser, skal du føje en stjerne (*) til den aktive liste over blokerede adresser.

Specialtegnene * (stjerne) og ? (spørgsmålstegn) kan bruges på lister. Stjernen erstatter enhver tegnstreng, og spørgsmålstegnet erstatter ethvert symbol. Vær opmærksom, når du angiver udeladte adresser, da listen kun bør indeholde sikre adresser, der er tillid til. Det er også nødvendigt at sikre, at tegnene * og ? bruges korrekt på listen. Under Tilføj HTTP-adresse/-domænemaske kan du se, hvordan et helt domæne, herunder alle underdomæner, kan matches på en sikker måde. Vælg Liste er aktiv for at aktivere en liste. Hvis du vil have besked, når der angives en adresse fra den aktuelle liste, skal du vælge Giv besked, når den anvendes.


note

Adresser, der er tillid til af ESET

Hvis Scan ikke trafik med domæner, der er tillid til af ESET er aktiveret, er SSL/TLS-domæner på hvidlisten, der administreres af ESET, ikke påvirket af konfigurationen af administration af URL-lister.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Kontrolelementer

Tilføj – Opretter en ny liste ud over de foruddefinerede lister. Det kan være nyttigt, hvis du vil foretage en logisk inddeling af forskellige adressegrupper. Én liste over blokerede adresser kan f.eks. indeholde adresser fra en ekstern offentlig blackliste, mens en anden liste kan indeholde din egen blackliste. Derved er det nemmere at opdatere den eksterne liste, samtidig med at du ikke ændrer din egen.

Rediger – Ændrer eksisterende lister. Brug denne indstilling til at tilføje eller fjerne adresser.

Slet – Sletter eksisterende lister. Denne indstilling er kun tilgængelig for lister, der er oprettet med Tilføj, ikke på standardlister.