Zaštita računala

Kliknite Zaštita računala u prozoru Podešavanje za prikaz svih modula za zaštitu:

rezidentna zaštita

Kontrola uređaja

Sustav za sprečavanje upada (HIPS)

Način rada za igranje

Da biste pauzirali ili deaktivirali pojedinačne module za zaštitu, kliknite ikonu trake klizača MODULE_ENABLED.


warning

Isključivanjem modula za zaštitu može se smanjiti razina zaštite vašeg računala.

Kliknite ikonu zupčanika GEAR uz zaštitni modul da biste pristupili naprednim postavkama za taj modul.

Za rezidentnu zaštitu sistemskih datoteka kliknite ikonu zupčanika GEAR i odaberite jednu od sljedećih opcija:

Konfiguriranje – otvara napredno podešavanje Rezidentne zaštite sistemskih datoteka.

Uređivanje izuzetaka – otvara prozor za podešavanje izuzetaka tako da možete izuzeti datoteke i mape od skeniranja.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Privremeno deaktiviraj antivirusnu i antispyware zaštitu – deaktivira sve module antivirusne i antispyware zaštite. Kada deaktivirate zaštitu, otvorit će se prozor u kojemu pomoću padajućeg izbornika Vremenski interval možete odrediti koliko će dugo zaštita biti deaktivirana. Upotrijebite samo ako ste iskusni korisnik ili ako ste dobili upute od ESET-ove tehničke podrške.