Rad s programom ESET NOD32 Antivirus

Mogućnosti podešavanja programa ESET NOD32 Antivirus omogućuju vam prilagođavanje razine zaštite računala.

PAGE_SETUP

Izbornik Podešavanje podijeljen je na sljedeće odjeljke:

ICON_COMPUTER_PROTECTION Zaštita računala

ICON_INTERNET_PROTECTION Internetska zaštita
 

Kliknite komponentu da biste prilagodili napredne postavke za odgovarajući modul za zaštitu.

Odjeljak Zaštita računala omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje sljedećih komponenti:

Rezidentna zaštita sistemskih datoteka – U svim se datotekama skeniranjem provjerava postojanje zlonamjernog koda u trenutku njihova otvaranja, stvaranja ili pokretanja.

Kontrola uređaja – Taj modul omogućuje skeniranje, blokiranje ili prilagođavanje dodatnih filtara/ovlaštenja i odabir načina na koji korisnik pristupa i upotrebljava određeni uređaj (CD/DVD/USB...).

Sistem za sprječavanje upada – sustav HIPS prati događaje u operacijskom sustavu i reagira na njih sukladno prilagođenom setu pravila.

Način rada za igranje – Aktivira ili deaktivira Način rada za igranje. Nakon aktivacije Načina rada za igranje primit ćete poruku upozorenja (mogući sigurnosni rizik) i glavni će prozor postati narančast.

Podešavanje Internetske zaštite omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje sljedećih komponenti:

Zaštita web pristupa – Ako se aktivira ova postavka, sav promet putem HTTP-a ili HTTPS-a skenira se da bi se otkrili zlonamjerni programi.

Zaštita klijenta e-pošte – Nadzire komunikaciju koja se prima putem protokola POP3(S) i IMAP(S).

Anti-phishing zaštita – Filtrira web stranice za koje se sumnja da distribuiraju sadržaj namijenjen navođenju korisnika na odavanje povjerljivih informacija.

Da biste ponovno aktivirali deaktiviranu sigurnosnu komponentu, kliknite klizač MODULE_DISABLED tako da se na njemu prikaže zelena kvačica MODULE_ENABLED.


note

Kod deaktiviranja zaštite ovom metodom svi deaktivirani zaštitni moduli aktivirat će se nakon restarta računala.

Dodatne mogućnosti dostupne su u dnu prozora podešavanja. Pomoću veze Napredno postavljanje postavite detaljnije parametre za svaki modul. Koristite značajku Uvoz ili izvoz postavki da biste učitali parametre podešavanja pomoću konfiguracijske datoteke .xml ili spremili trenutačne parametre podešavanja u konfiguracijsku datoteku.