Način rada za igranje

Način rada za igranje značajka je za igrače koji softver žele koristiti bez prekida, ne žele biti ometani skočnim prozorima te žele smanjiti korištenje CPU-a. Način rada za igranje može se koristiti i tijekom prezentacija koje se ne smiju prekidati antivirusnim aktivnostima. Aktiviranjem te funkcije deaktiviraju se svi skočni prozori, a aktivnost planera u potpunosti se prekida. Zaštita sustava i dalje se izvodi u pozadini, no ne zahtijeva nikakvu aktivnost korisnika.

Način rada za igranje možete aktivirati ili deaktivirati u glavnom prozoru programa, u odjeljku Podešavanje > Zaštita računala, tako da klikneteMODULE_INACTIVE ili MODULE_ENABLED uz opciju Način rada za igranje. Aktiviranje načina rada za igranje predstavlja mogući sigurnosni rizik pa će ikona statusa zaštite na programskoj traci postati narančasta i prikazat će se upozorenje. To upozorenje vidjet ćete i u glavnom prozoru programa u kojem će opcija Aktivan je način rada za igranje biti označena narančastom bojom.

Aktivirajte Automatski aktiviraj Način rada za igranje prilikom izvršavanja aplikacija u načinu rada cijelog zaslona u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Alati > Način rada za igranje da bi se način rada za igranje pokrenuo svaki put kada pokrenete aplikaciju na cijelom zaslonu i da bi se prekinuo nakon što zatvorite aplikaciju.

Aktivirajte Automatski deaktiviraj način rada za igranje nakon da biste definirali nakon koliko će se vremena način rada za igranje automatski deaktivirati.