Izuzete IP adrese

Unosi na popisu izuzet će se iz filtriranja sadržaja protokola. HTTP/POP3/IMAP komunikacija s/na odabrane adrese neće se provjeravati da bi se pronašle prijetnje. Preporučujemo da tu mogućnost koristite samo za pouzdane adrese.

Kliknite Dodaj za isključivanje IP adrese/raspona adresa/podmreže udaljene točke koja nije na popisu za filtriranje protokola.

Kliknite Izbriši za uklanjanje odabranih unosa s popisa.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL