Izuzete aplikacije

Da biste komunikaciju određenih aplikacija koje su svjesne mreže isključili iz filtriranja sadržaja, odaberite ih na popisu. HTTP/POP3/IMAP komunikacija odabranih aplikacija neće se provjeravati da bi se pronašle prijetnje. Preporučujemo da tu mogućnost koristite samo za aplikacije koje ne rade ispravno ako se njihova komunikacija provjerava.

Aplikacije i servisi koji se izvršavaju bit će ovdje dostupni automatski. Kliknite Dodaj da biste ručno odabrali aplikaciju koja nije prikazana na popisu za filtriranje protokola.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE