ESET-online-ohje

Hae Suomi
Valitse aihe

Lisäasetukset

Ajoita tarkistus

Voit ajoittaa tarkistuksen tietyille viikonpäiville. Tarkistus tehdään valitseminasi viikonpäivinä joka viikko. Voit ajoittaa viikoittaisen tarkistuksen seuraavasti:

1.Valitse Ajoita tarkistus kohdasta Lisäasetukset

2.Valitse Ota käyttöön

3.Valitse tarkistusväli valitsemalla päivät, joina tarkistus tehdään, ja tarkistuksen ajankohta.

4.Valitse Päivitä

Ajoitettu tarkistus suoritetaan myös silloin, kun laite on valmiustilassa.

Reaaliaikainen suojaus

Reaaliaikainen tarkistus käynnistyy automaattisesti järjestelmän käynnistyksen yhteydessä ja tarkistaa tiedostot, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa. Se tarkistaa kansion Download ja asennetut tai päivitetyt sovellukset automaattisesti.

ESET LiveGrid -mainejärjestelmä

ESET LiveGrid on ennaltaehkäisevä järjestelmä, joka on suunniteltu tarjoamaan laitteellesi entistä parempi turvallisuustaso. Se valvoo järjestelmässä käynnissä olevia ohjelmia jatkuvasti ja käsittelee niitä miljoonilta ESET-käyttäjiltä maailmanlaajuisesti saatua uusinta tietoutta käyttäen. Tällä tavalla voimme parantaa ja tarkentaa kaikkia ESET-käyttäjiämme suojaavaa ennakoivaa suojausta ja tarkistusnopeutta. Suosittelemme tämän ominaisuuden käyttöönottoa.

ESET LiveGrid -palautejärjestelmä

Tämän järjestelmän avulla saamme kerättyä epäilyttävistä kohteista nimettömiä tilastotietoja, kaatumisraportteja ja diagnostiikkatietoja, jotka käsittelemme automaattisesti ja luomme näin tunnistusmekanismeja pilvijärjestelmäämme.

Tunnista mahdollisesti ei-toivotut sovellukset

Mahdollisesti ei-toivottu sovellus on ohjelma, joka sisältää mainoksia, asentaa työkalupalkkeja, jäljittää hakutuloksiasi tai jolla on muita epäselviä päämääriä. On tilanteita, joissa käyttäjän mielestä mahdollisesti ei-toivotun sovelluksen edut ovat suuremmat kuin riskit. Tästä syystä ESET määrittää kyseiset sovellukset pienemmän riskin luokkaan verrattuna muunlaisiin haittaohjelmiin.

Havaitse mahdollisesti vaaralliset sovellukset

On useita laillisia sovelluksia, jotka on suunniteltu helpottamaan verkkolaitteiden hallintaa. Näitä voidaan kuitenkin väärissä käsissä käyttää haitallisiin tarkoituksiin. Ota Havaitse mahdollisesti vaaralliset sovellukset -asetus käyttöön, jotta tällaisia sovelluksia valvotaan ja jotta voit estää ne halutessasi. Tietyt kaupalliset, lailliset ohjelmistot luokitellaan mahdollisesti vaarallisiksi sovelluksiksi. Tällaisia ohjelmistoja ovat muun muassa etäkäyttötyökalut, salasanojen murtamiseen käytettävät sovellukset sekä näppäinpainallukset tallentavat sovellukset.

Tarkistustaso

Voit valita kahdesta tarkistustasosta:

Smart – Smart Scan -tarkistus tarkistaa asennetut sovellukset, DEX-tiedostot (Android-käyttöjärjestelmän ohjelmatiedostot), SO-tiedostot (kirjastot), arkistot enimmillään kolmeen sisäkkäisyystasoon saakka jaSD-kortin sisällön.

Perusteellinen – perusteellinen tarkistus tarkistaa kaikki tiedostotyypit niiden tiedostotunnisteesta riippumatta sekä sisäisestä muistista että SD-kortilta.