Úvod

Táto príručka je určená pre malé a stredné podniky, ktoré vo svojej sieti prostredníctvom ESET PROTECT 9 spravujú maximálne 250 produktov ESET určených pre koncové zariadenia a platformu Windows.
Nájdete v nej vysvetlenie základných pojmov a procesov súvisiacich s nasadením a efektívnym používaním bezpečnostných produktov spoločnosti ESET.

ESET PROTECT 9

ESET PROTECT 9 (predtým ESMC) je nástroj, ktorý vám umožňuje spravovať produkty spoločnosti ESET na klientskych staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach v sieťovom prostredí z jedného centrálneho miesta.

Pomocou vstavaného systému spravovania úloh vám ESET PROTECT poskytuje možnosť inštalovať bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET na vzdialené počítače v sieti a okamžite reagovať na problémy a detekcie, ktoré sa môžu na zariadeniach vyskytnúť.

ESET PROTECT sám o sebe neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu. Ochrana vašej firemnej siete a prostredia závisí od toho, či sú na jednotlivých pracovných staniciach aktívne bezpečnostné produkty ESET, napríklad ESET Endpoint Security.