Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wprowadzenie

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla małych i średnich firm zarządzających sieciami złożonymi z maksymalnie 250 komputerów z systemem Windows i produktami firmy ESET służącymi do obsługi punktów końcowych przy użyciu rozwiązania ESET PROTECT 10.
Objaśniono w nim podstawowe pojęcia związane z wdrażaniem produktów zabezpieczających firmy ESET i korzystaniem z nich.

ESET PROTECT 10

ESET PROTECT 10 (wcześniej ESMC) to aplikacja umożliwiająca zarządzanie produktami firmy ESET na klienckich stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej.

Dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania zadaniami w programie ESET PROTECT można instalować rozwiązania zabezpieczające firmy ESET na komputerach zdalnych i szybko reagować na nowe problemy i wykrycia.

Sam program ESET PROTECT nie zapewnia ochrony przed szkodliwym kodem. Bezpieczeństwo środowiska jest uzależnione od obecności na stacjach roboczych rozwiązań zabezpieczających firmy ESET, takich jak ESET Endpoint Security.