Pravila

Pravila možete koristiti za upravljanje klijentskim računalima. Pravila su skupovi konfiguracijskih pravila koja možete primijeniti na ESET-ove programe na klijentskim računalima kako biste izbjegli ručno konfiguriranje ESET-ovih programa za svakog klijenta. Pravilo možete primijeniti izravno na pojedinačna računala i grupe. Također, možete dodijeliti više pravila računalu ili grupi.

policies_manage

Slijedite korake u našem članku u ESET-ovoj bazi znanja da biste stvorili novo pravilo i dodijelili ga nekoj grupi.

Pravila se primjenjuju redom kojim su raspoređene statičke grupe. Ovo pravilo ne vrijedi za dinamičke grupe, gdje se prvo prelaze podređene dinamičke grupe, tako da možete primijeniti pravila s većim utjecajem na vrhu stabla grupe i preciznije definirana pravila za podgrupe.


note

Dodjeljivanje generičkih pravila (npr. server za nadogradnju) preporučuje se grupama koje su na višoj razini stabla grupa. Trebali biste dodijeliti određenija pravila (npr. postavke kontrole uređaja) na dubljoj razini stabla grupe.

Dodatne informacije o upravljanju i primjeni pravila te pravilima uklanjanja pravila potražite u odjeljku s pravilima Administratorskog vodiča za ESET PROTECT.