Upravljanje licencama

Za upravljanje svojim licencama odaberite icon_moreViše > Upravljanje licencama.

list_license_type

Da biste dodali novu licencu u program ESET PROTECT:

1.Kliknite icon_moreViše > Upravljanje licencama i kliknite Radnje > Dodaj licence.

 

2.Odaberite način na koji želite dodati nove licence:

a.ESET Business Account ili ESET MSP Administrator – sinkronizirajte licence sa svog ESET Business Account ili ESET MSP Administrator računa s ESET PROTECT web konzolom. Sada možete uvesti cjelokupnu strukturu svojeg sustava ESET Business Account, uključujući distribuciju mjesta licence među lokacijama.

b.Licenčni ključ – jedinstveni niz koji se koristi za aktivaciju ESET-ova programa i identifikaciju vlasnika licence. U polje licenčni ključ unesite ili kopirajte i zalijepite licenčni ključ koji ste dobili pri kupnji ESET-ova sigurnosnog rješenja.

c.Datoteka izvanmrežne licence – pogledajte upute da biste stvorili i preuzeli izvanmrežnu licencu u sustavu ESET Business Account.

3.Kliknite Dodaj licence.

active_add_license_key


note

ESET PROTECT podržava upravljanje pretplatničkim licencama. Licencu možete dodati pomoću sustava ESET Business Account, ESET MSP Administrator ili licenčnog ključa. Valjanost pretplate možete provjeriti pod Upravljanje licencama u stupcu Valjanost ili ako kliknete device_default Računala > Detalji.