Інтерактивна довідка ESET

Виберіть категорію
Виберіть тему

Оновлення проксі-сервера Apache HTTP за допомогою універсального інсталятора (Windows)

Якщо ви завантажили останню версію універсального інсталятора ESET PROTECT, можна скористатися цим методом для швидкого оновлення проксі-сервера Apache HTTP до останньої версії. Якщо інсталятор має одну з попередніх версій, скористайтеся методом ручного оновлення проксі-сервера Apache HTTP.

1.Створіть резервні копії цих файлів:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\group.file

2.Запустіть універсальний інсталятор, двічі натиснувши файл setup.exe, і виберіть Далі на екрані привітання.

3.Виберіть Оновити всі компоненти й натисніть Далі.

package_installation_upgrade

4.Прочитайте ліцензійну угоду з кінцевим користувачем, прийміть її й натисніть Далі.

5.У розділі Компоненти перегляньте компоненти ESET PROTECT, які можна оновити, і клацніть Далі.

package_installation_components_to_upgrade

6.Дотримуйтеся інструкцій у розділі Перевірка перед інсталяцією, щоб переконатися, що система відповідає всім вимогам.

7.Клацніть Оновити, щоб запустити оновлення ESET PROTECT. Оновлення може тривати певний час залежно від конфігурації системи й мережі.

8.Коли оновлення завершиться, клацніть Готово.


important

Універсальний інсталятор замінює файл httpd.conf, а для оригінальної конфігурації створює файл httpd.conf.old. Щоб зберегти настроювану конфігурацію проксі-сервера Apache HTTP, створіть її резервну копію для подальшого використання.

9.Перевірте підключення до проксі-сервера Apache HTTP. Для цього в браузері перейдіть за цією URL-адресою:

http://[IP address]:3128/index.html

Виправлення неполадок

Щоб виправити неполадку, перегляньте файли журналу проксі-сервера Apache HTTP.

Якщо під час попередньої інсталяції проксі-сервера Apache HTTP у файл httpd.conf було внесено інші налаштування, дотримуйтеся таких інструкцій:

1.Зупиніть роботу служби ApacheHttpProxy. Для цього відкрийте командний рядок адміністратора та виконайте таку команду:

sc stop ApacheHttpProxy

2.Якщо для доступу до проксі-сервера Apache HTTP використовується ім’я користувача або пароль (розділ Інсталяція проксі-сервера Apache HTTP), замініть цей блок коду:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

на такий (з резервної копії httpd.conf):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>

3.Якщо під час попередньої інсталяції проксі-сервера Apache HTTP ви вносили інші зміни у файл httpd.conf, уручну скопіюйте ці зміни з файлу httpd.conf.old (або з резервної копії файлу httpd.conf, яку створено на кроці 1) у новий (оновлений) файл httpd.conf.

4.Збережіть зміни та запустіть службу ApacheHttpProxy. Для цього відкрийте командний рядок у режимі адміністратора та виконайте таку команду:

sc start ApacheHttpProxy