Інсталяція та конфігурація сервера MySQL

Інсталяція

Обов’язково інсталюйте підтримувану версію MySQL Server та з’єднувача ODBC.

1.Завантажте інсталятор MySQL 8 для Windows зі сторінки https://dev.mysql.com/downloads/installer/ та запустіть його.

2.Установіть прапорець Я приймаю умови ліцензійної угоди й клацніть Далі.

3.Під час налаштування інсталяції виберіть Вибіркова, а потім – Сервер MySQL і З’єднувач ODBC. Переконайтеся, що в з’єднувача ODBC та сервера MySQL однакова розрядність (x86 або x64).

mysql_component

4.Клацніть Далі й виберіть Виконати, щоб інсталювати MySQL Server і ODBC Connector.

5.Натисніть кнопку Далі. У розділі Висока доступність виберіть Автономний MySQL Server / Класична реплікація MySQL і клацніть Далі.

6.У розділі Тип і мережа в розкривному меню Тип конфігурації виберіть пункт Комп’ютер сервера й клацніть Далі.

7.У розділі Метод автентифікації виберіть рекомендований параметр Використовувати надійне шифрування пароля для автентифікації й клацніть Далі.

8.У розділі Облікові записи й ролі двічі введіть кореневий пароль MySQL. Рекомендується також створити спеціальний обліковий запис користувача бази даних.

9.У розділі Служба Windows залиште попередньо вибрані значення незмінними й клацніть Далі.

10. Клацніть Виконати й дочекайтесь завершення інсталяції MySQL Server. Клацніть Готово, Далі й Готово, щоб закрити вікно інсталяції.

Конфігурація

1.Відкрийте цей файл у текстовому редакторі:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini

2.Знайдіть указану нижче конфігурацію та змініть чи додайте її в розділ [mysqld] файлу my.ini.


note

Створіть розділ [mysqld], якщо його ще немає у файлі.

Якщо параметрів немає у файлі, додайте їх у розділ [mysqld].

Щоб визначити версію MySQL, запустіть команду: mysql --version

 

Параметр

Коментарі й рекомендовані значення

MySQL версія

max_allowed_packet=33M

 

Усі підтримувані версії.

log_bin_trust_function_creators=1

 

Крім цього, можна вимкнути ведення двійкового журналу: log_bin=0

Підтримувані версії 8.x

innodb_log_file_size=100M

 

Результат множення цих значень має бути не менше 200.

Мінімальне значення innodb_log_files_in_group — 2, максимальне — 100;. Значення має бути цілим числом.

Підтримувані версії 8x

5.7

5.6.22 (і новіших версій 5.6.x)

innodb_log_files_in_group=2

innodb_log_file_size=200M

Задайте значення в діапазоні від 200M до 3000M.

5.6.20 і 5.6.21

3.Збережіть і закрийте файл my.ini.

4.Щоб перезавантажити сервер MySQL і застосувати конфігурацію (назва процесу залежить від версії MySQ: 8.0 = mysql80 тощо), відкрийте командний рядок і введіть у ньому такі команди:

net stop mysql80

net start mysql80

5.Щоб перевірити, чи сервер MySQL працює, введіть таку команду в командному рядку:

sc query mysql80