Інтерактивна довідка ESET

Виберіть категорію
Виберіть тему

Інсталяція та конфігурація MySQL

Інсталяція


warning

Обов’язково інсталюйте підтримувану версію MySQL Server та з’єднувача ODBC.

Якщо ви вже інсталювали й налаштували MySQL, перейдіть до розділу Конфігурація.

1.Додайте репозиторій MySQL:

Debian, Ubuntu

Виконайте такі команди в Terminal:

a)wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

b)sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

Можна вибрати версії компонентів, які потрібно інсталювати під час інсталяції пакета. Рекомендуємо вибирати параметри за замовчуванням. Див. також Додавання репозиторію MySQL APT

CentOS, Red Hat

Додавання репозиторію MySQL Yum

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

Додавання репозиторію MySQL SLES

2.Оновіть кеш локального репозиторію:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get update

CentOS, Red Hat

sudo yum update

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper update

3.Процес інсталяції MySQL може відрізнятися залежно від дистрибутиву й версії ОС Linux, яку ви використовуєте:

Linux розподіл:

MySQL Команда інсталяції сервера:

MySQL Розширена інсталяція сервера:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install mysql-server

Інсталяція MySQL із джерела в репозиторії MySQL APT

CentOS, Red Hat

sudo yum install mysql-community-server

Інсталяція MySQL у Linux за допомогою репозиторію MySQL Yum

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper install mysql-community-server

Покрокові інструкції з інсталяції нового екземпляра MySQL

Завантажте MySQL Community Server для ручної інсталяції.

Конфігурація

1.Відкрийте файл конфігурації my.cnf у текстовому редакторі:

sudo nano /etc/my.cnf

Якщо файлу немає, спробуйте команду /etc/mysql/my.cnf або /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf або /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.

2.Знайдіть конфігурацію в розділі [mysqld] файлу my.cnf і змініть значення.


note

Створіть розділ [mysqld], якщо його ще немає у файлі.

Якщо параметрів немає у файлі, додайте їх у розділ [mysqld].

Щоб визначити версію MySQL, запустіть команду: mysql --version

 

Параметр

Коментарі й рекомендовані значення

MySQL версія

max_allowed_packet=33M

 

Усі підтримувані версії.

log_bin_trust_function_creators=1

 

Крім цього, можна вимкнути ведення двійкового журналу: log_bin=0

Підтримувані версії 8.x

innodb_log_file_size=100M

 

Результат множення цих значень має бути не менше 200.

Мінімальне значення innodb_log_files_in_group — 2, максимальне — 100;. Значення має бути цілим числом.

Підтримувані версії 8x

5.7

5.6.22 (і новіших версій 5.6.x)

innodb_log_files_in_group=2

innodb_log_file_size=200M

Задайте значення в діапазоні від 200M до 3000M.

5.6.20 і 5.6.21

3.Натисніть CTRL + X і введіть Y, щоб зберегти зміни й закрити файл.

4.Перезавантажте сервер MySQL і застосуйте конфігурацію (у деяких випадках служба називається mysqld):

sudo systemctl restart mysql

5.Задайте права і пароль MySQL (цей крок є необов’язковим і може не працювати в деяких дистрибутивах Linux):

a)Виведіть тимчасовий пароль MySQL: sudo grep 'temporary password' /var/log/mysql/mysqld.log

b)Скопіюйте й збережіть пароль.

c)Задайте новий пароль одним із таких способів:

Запустіть /usr/bin/mysql_secure_installation і введіть тимчасовий пароль. Після цього вам буде запропоновано створити новий пароль.

Запустіть mysql -u root -p і введіть тимчасовий пароль. Запустіть ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_new_password';, щоб змінити пароль користувача root (замість strong_new_password укажіть пароль) і введіть Quit.

Див. також Improve MySQL Installation Security (Удосконалення безпеки інсталяції MySQL) у посібнику MySQL.

6.Переконайтеся, що служба сервера MySQL запущена:

sudo systemctl status mysql