Змінення IP-адреси чи імені хоста сервера ESET PROTECT після перенесення

Щоб змінити IP-адресу чи ім’я хоста сервера ESET PROTECT, виконайте наступні кроки.

1.Якщо ваш сертифікат сервера ESET PROTECT вже містить певну IP-адресу й/або ім’я хоста, створіть новий сертифікат сервера та вкажіть у ньому нову IP-адресу або ім’я хоста. Однак, якщо в полі «Хост» сертифіката сервера використовується символ узагальнення (*), перейдіть до кроку 2. Якщо такого символу немає ні, створіть новий сертифікат сервера, додайте до нього нову IP-адресу й ім’я хоста через кому, а також укажіть попередню IP-адресу та ім’я хоста.

2.Підпишіть новий сертифікат сервера за допомогою Центру сертифікації сервера ESET PROTECT.

3.Створіть політику для змінення параметрів підключення клієнта на нову IP-адресу або ім’я хоста (бажано використовувати IP-адресу) і додайте до неї стару IP-адресу чи ім’я хоста, щоб агент ESET Management міг підключатися до обох серверів. Детальніше див. у розділі Створення політики для агентів ESET Management для підключення до нового сервера ESET PROTECT.

4.Застосуйте цю політику на клієнтських комп’ютерах і дозвольте агентам ESET Management виконати реплікацію. Хоча політика перенаправляє клієнтів на новий сервер (який ще не працює), агенти ESET Management використовуватимуть альтернативні дані сервера для підключення до вихідної IP-адреси.

5.Задайте новий сертифікат сервера в розділі "Докладніше" > "Параметри".

6.Перезапустіть службу сервера ESET PROTECT та змініть IP-адресу або ім’я хоста.

Див. графічні вказівки щодо змінення адреси сервера ESET PROTECT в статті бази знань.