Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) – це засіб виявлення неавторизованих систем, який здійснює пошук комп’ютерів у вашій мережі. Цей засіб може знаходити нові комп’ютери з ESET PROTECT без ручного пошуку та додавання. Виявлені комп’ютери негайно вносяться до попередньо налаштованого звіту, завдяки чому ви можете переносити їх до певних статичних груп і виконувати різні завдання керування.

RD Sensor активно прослуховує запити ARP (broadcast). Коли RD Sensor виявить новий активний мережевий компонент, RD Sensor надсилає відповіді ARP (unicast), створює відбитки хоста (з використанням кількох портів) і надсилає інформацію про виявлені комп’ютери на сервер ESET PROTECT. Сервер ESET PROTECT оцінює статус виявлених ПК (невідомі для сервера ESET PROTECT чи під керуванням).

Неможливо вимкнути створення відбитків хоста, оскільки це є основною функцією RD Sensor.


important

Якщо в мережі є кілька сегментів, Rogue Detection Sensor необхідно інсталювати окремо в кожному сегменті мережі для формування повного списку всіх пристроїв у всій мережі.

Завдяки синхронізації із сервером усі комп’ютери мережі (домену, LDAP, мережі Windows) автоматично вносяться до списку комп’ютерів сервера ESET PROTECT. RD sensor дає змогу швидко знаходити комп’ютери, що не входять до домену чи іншої мережевої структури, і додавати їх до сервера ESET PROTECT. RD Sensor зберігає дані про знайдені комп’ютери, тому ніколи не надсилає одну й ту саму інформацію двічі.

scheme_rd_sensor_sm