Aktualizácia použitím All-in-one inštalátora pre ESET PROTECT 9.1

Aktualizujte ESMC 7.2 alebo staršiu verziu ESET PROTECT na najnovší ESET PROTECT 9.1 pomocou All-in-one inštalátora pre ESET PROTECT 9.1.

All-in-one inštalátor je odporúčanou metódou aktualizácie v prípade, že bola vaša existujúca inštalácia vykonaná prostredníctvom All-in-one inštalátora (používate predvolené inštalácie MS SQL databázy a Apache Tomcat).

All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT 9.1 predvolene nainštaluje Microsoft SQL Server Express 2019.

oAk používate staršiu verziu operačného systému Windows (Server 2012 alebo SBS 2011), predvolene bude nainštalovaný Microsoft SQL Server Express 2014.

oInštalátor automaticky vygeneruje náhodné heslo pre autentifikáciu do databázy (uložené v %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini).


warning

Microsoft SQL Server Express má veľkosť obmedzenú na 10 GB pre každú relačnú databázu. Microsoft SQL Server Express neodporúčame používať v nasledujúcich prípadoch:

Vo veľkých sieťach alebo veľkých podnikoch.

Ak plánujete popri ESET PROTECT používať aj nástroj ESET Inspect.

 


important

Na ESET PROTECT 9.1 môžete prejsť len z ESMC 7.2 a novších verzií.

Pred spustením aktualizácie si zálohujte nasledujúce dáta:

Všetky certifikáty (certifikačná autorita, certifikát servera a certifikát agenta).

Exportujte svoj verejný kľúč certifikačnej autority zo starého ESET PROTECT Servera ako súbor .der a uložte ho na externé úložisko.

Exportujte svoje klientske certifikáty (pre ESET Management Agenta a ESET PROTECT Server) a súbor súkromného kľúča .pfx zo starého ESET PROTECT Servera a uložte ich na externé úložisko.

ESMC/ESET PROTECT databázu. Ak máte nainštalovanú staršiu nepodporovanú databázu (MySQL 5.5 alebo MS SQL 2008/2012), pred aktualizáciou ESET PROTECT Servera aktualizujte svoju databázu na kompatibilnú verziu.

Pred vykonaním aktualizácie na ESET PROTECT 9.1 sa uistite, že používate podporovaný operačný systém.

1.Spustite Setup.exe.

2.Vyberte jazyk a kliknite na Ďalej.

3.Vyberte možnosť Aktualizovať všetky súčasti a kliknite na Ďalej.

package_installation_upgrade

4.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a kliknite na Ďalej.

5.V sekcii Súčasti skontrolujte, ktoré súčasti ESET PROTECT môžu byť aktualizované, a kliknite na Ďalej.


warning

Obmedzenia týkajúce sa aktualizácie Apache Tomcat a Web Console

Ak máte nainštalovanú vlastnú verziu Apache Tomcat (manuálna inštalácia služby Tomcat), budúca aktualizácia ESET PROTECT Web Console na vyššiu verziu prostredníctvom All-in-one inštalátora alebo pomocou úlohy aktualizácie súčastí nie je podporovaná.

Pri aktualizácii Apache Tomcat sa odstráni priečinok era, ktorý sa nachádza vo C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat priečinok ]\webapps\. Ak používate priečinok era na ukladanie dodatočných dát, vykonajte pred aktualizáciou zálohu dát.

Ak C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat priečinok ]\webapps\ obsahuje dodatočné dáta (iné ako priečinky era a ROOT), aktualizácia Apache Tomcat sa neuskutoční a bude aktualizovaný len nástroj Web Console.

Aktualizácia Web Console a Apache Tomcat spôsobí odstránenie súborov Offline pomocníka. Ak ste používali Offline pomocníka pre ESMC alebo staršiu verziu ESET PROTECT, po aktualizácii si ho pre ESET PROTECT znova vytvorte, aby ste mali k dispozícii nového Offline pomocníka zodpovedajúceho verzii ESET PROTECT 9.1.


warning

Obmedzenia týkajúce sa aktualizácie Apache HTTP Proxy

All-in-one inštalátor prepíše súbor httpd.conf a uloží pôvodnú konfiguráciu do súboru httpd.conf.old. Ak si chcete ponechať vlastné nastavenia Apache HTTP Proxy, vytvorte si zálohu konfigurácie a znova ju použite.

package_installation_components_to_upgrade

6.Postupujte podľa Kontroly pred inštaláciou, aby ste sa uistili, že vás systém spĺňa všetky požiadavky.

7.Kliknite na Aktualizovať pre spustenie aktualizácie ESET PROTECT. Aktualizácia môže nejaký čas trvať v závislosti od vášho systému a konfigurácie siete.

8.Po dokončení aktualizácie kliknite na Dokončiť.

9.Po aktualizácii ESET PROTECT pokračujte aktualizáciou ESET Management Agentov na spravovaných počítačoch pomocou úlohy Aktualizácia súčastí. ESET PROTECT 9.1 podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných počítačoch.