ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Riešenie problémov

ESET PROTECT je komplexný produkt, ktorý využíva mnoho nástrojov tretích strán a podporuje niekoľko platforiem OS. Táto skutočnosť predstavuje potenciál, že sa stretnete s problémami, ktoré bude nutné odstrániť.

Dokumentácia spoločnosti ESET popisuje viacero metód riešenia problémov s nástrojom ESET PROTECT. Riešenia najčastejších problémov s nástrojom ESET PROTECT nájdete v kapitole Najčastejšie problémy s inštaláciou. Prečítajte si tiež o známych problémoch s firemnými produktmi ESET.

Neviete nájsť riešenie vášho problému?

Každá súčasť ESET PROTECT má svoj protokol s nastaviteľnou úrovňou zapisovania. Pomocou týchto protokolov môžete identifikovať problémy, prípadne dôjsť k vysvetleniu príčiny daného problému.

Úroveň zapisovania do protokolu pre jednotlivé súčasti sa nastavuje prostredníctvom politiky konkrétnej súčasti v sekcii Pokročilé nastavenia > Zapisovanie do protokolov > Zaznamenávať protokoly od úrovne – môžete nastaviť úroveň podrobnosti protokolov, čím určíte úroveň informácií, ktoré budú zhromažďované a zapisované do protokolov – od úrovne Sledovanie (informačné) až po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie).

oPolitika pre ESET Management Agenta. Aby politika nadobudla účinnosť, musí sa aplikovať na zariadenie. Na povolenie úplného zapisovania ESET Management Agenta do súboru trace.log vytvorte prázdny súbor s názvom traceAll bez prípony v rovnakom priečinku ako trace.log a následne reštartujte počítač, aby sa reštartovala služba ESET Management Agent.

oNastavenia servera ESET PROTECT

oPolitika pre ESET Mobile Device Connector. Aby politika nadobudla účinnosť, musí sa aplikovať na zariadenie. Prečítajte si aj kapitolu riešenie problémov s MDM.

Ak sa vám nedarí vyriešiť problém, môžete navštíviť bezpečnostné fórum spoločnosti ESET a konzultovať konkrétny problém s komunitou ESET.

Ak sa rozhodnete kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET, jej pracovníci vás môžu požiadať o poskytnutie protokolov, ktoré získate pomocou nástroja ESET Log Collector alebo prostredníctvom Diagnostického nástroja. Dôrazne odporúčame, aby ste protokoly priložili už pri prvom kontaktovaní technickej podpory. Skrátite tým vybavovanie vašej požiadavky.