Inštalácia Squid HTTP Proxy – Ubuntu Server

Na Ubuntu serveri môžete miesto Apache použiť Squid proxy. Inštalácia Squid na Ubuntu serveri (a podobných linuxových distribúciách založených na Debiane):

1.Nainštalujte balík Squid3:

sudo apt-get install squid3

2.Upravte konfiguračný súbor Squid /etc/squid3/squid.conf a nahraďte

#cache_dir ufs /var/spool/squid3 100 16 256

riadkom

cache_dir ufs /var/spool/squid3 3000 16 256 max-size=200000000

 


note

Môžete zmeniť celkovú veľkosť adresára (v tomto príklade je to 3000 MB), počet podadresárov 1. úrovne (v tomto príklade 16) a počet podadresárov 2. úrovne (v tomto príklade 256).

Parameter max-size definuje maximálnu veľkosť súboru vo vyrovnávacej pamäti v bajtoch.

3.Zastavte službu squid3.

sudo systemctl stop squid3
sudo squid3 –z

4.Znova upravte konfiguračný súbor Squid a pridajte http_access allow all pred http_access deny all, čím klientom umožníte prístup k proxy.

5.Reštartujte službu squid3:

sudo systemctl restart squid3