Systémové požiadavky a škálovateľnosť

Existujú určité hardvérové, databázové, sieťové a softvérové požiadavky, ktoré musí váš systém spĺňať pre inštaláciu produktu ESET PROTECT a jeho správne fungovanie.