Inštalácia nástroja Rogue Detection Sensor – Linux


important

V prípade viacerých segmentov siete musí byť Rogue Detection Sensor nainštalovaný osobitne v každom sieťovom segmente, aby vytváral komplexný zoznam všetkých zariadení na celej sieti.

Požiadavky

Sieť musí byť prehľadávateľná (otvorené porty, firewall nastavený tak, aby neblokoval prichádzajúcu komunikáciu atď.).

Serverový počítač musí byť dostupný zo siete.

Pre správne fungovanie všetkých súčastí musí byť na lokálnom počítači nainštalovaný ESET ManagementAgent.

Terminál musí byť otvorený.

Inštalačný balík súčasti RD Sensor musí byť nastavený ako spustiteľný súbor:

chmod +x rdsensor-linux-x86_64.sh

Inštalácia

Pre inštaláciu nástroja RD Sensor na operačnom systéme Linux prostredníctvom terminálového príkazu postupujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Uistite sa, že sú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky na inštaláciu.

1.Spustite nasledujúci príkaz pre spustenie inštalácie s oprávneniami sudo:

sudo ./rdsensor-linux-x86_64.sh

2.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom. Pomocou medzerníka sa posuniete na ďalšiu stranu Licenčnej dohody s koncovým používateľom.
Inštalátor vás vyzve na potvrdenie vášho súhlasu s licenčnou dohodou. Stlačte kláves Y, ak súhlasíte. V opačnom prípade stlačte kláves N.

3.Stlačte kláves Y, ak sa chcete zapojiť do programu zlepšovania produktov. V opačnom prípade stlačte kláves N.

4.ESET Rogue Detection Sensor sa spustí po ukončení inštalácie.

5.Uistite sa, že inštalácia prebehla úspešne a služba je spustená pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo systemctl status rdsensor

6.Protokol k nástroju Rogue Detection Sensor sa nájdete v Protokoloch:

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log