Inštalácia súčasti Mobile Device Connector – Linux

Mobile Device Connector môžete nainštalovať na iný server ako je ten, na ktorom beží váš ESET PROTECT Server. Takýto postup môže byť užitočný napríklad v prípade, že sa rozhodnete sprístupniť Mobile Device Connector z internetu, aby bolo možné mobilné zariadenia spravovať aj mimo vašej lokálnej siete.

Pre inštaláciu súčasti Mobile Device Connector na operačnom systéme Linux prostredníctvom terminálového príkazu postupujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Uistite sa, že sú splnené všetky požiadavky na inštaláciu.

1.Stiahnite si inštalačný skript pre Mobile Device Connector:

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/mdm/latest/mdmcore-linux-x86_64.sh

2.Spustite inštalačný skript podľa príkladu nižšie (nové riadky musia byť oddelené pomocou "\", aby bolo možné skopírovať celý skript do terminálu):

sudo ./mdmcore-linux-x86_64.sh \
--https-cert-path="full_path/proxycert.pfx" \
--https-cert-password="123456789" \
--port=2222 \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-admin-username="root" \
--db-admin-password=123456789 \
--db-user-password=123456789 \
--db-hostname="127.0.0.1" \
--webconsole-password=123456789 \
--hostname=username.LOCAL \
--mdm-hostname=username.LOCAL

Pre úplný zoznam dostupných parametrov použite:

--help


note

Spoločnosť ESET odporúča z histórie príkazového riadka odstrániť príkazy obsahujúce citlivé údaje (ako napríklad heslo):

1.Spustením príkazu history si zobrazte históriu všetkých použitých príkazov.

2.Spustite príkaz history -d line_number (zadajte číslo riadka príkazu, ktorý chcete odstrániť). Ak chcete odstrániť celú históriu príkazového riadka, spustite príkaz history -c.

Povinné inštalačné parametre

Inštalácia umožňuje mnoho voliteľných parametrov, použitie niektorých je však povinné:

Partnerský certifikát – partnerský certifikát ESET PROTECT môžete získať dvoma spôsobmi:

Serverom asistovaná inštalácia – budete musieť uviesť prístupové údaje správcu, ktoré používate na prihlásenie sa do ESET PROTECT Web Console (inštalátor automaticky stiahne potrebné certifikáty).

Offline inštalácia – budete potrebovať partnerský certifikát (proxy certifikát exportovaný z nástroja ESET PROTECT). Môžete tiež použiť svoj vlastný certifikát.

oPri Serverom asistovanej inštalácii je potrebné uviesť aspoň:

--webconsole-password=

oPri Offline inštalácii zadajte:

--cert-path=
--cert-password=

(Prednastavený certifikát agenta vytvorený počas inštalácie ESET PROTECT Servera nevyžaduje heslo.)

 

HTTPS (Proxy) certifikát:

oAk už máte HTTPS certifikát:

--https-cert-path=
--https-cert-password=

oAk chcete vygenerovať nový HTTPS certifikát:

--https-cert-generate
--mdm-hostname=

 

Pripojenie na ESET PROTECT Server (názov alebo IP adresa):

--hostname=

 

Pripojenie k databáze:

oPre MySQL databázu je potrebné zadať:

--db-type="MySQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

oPre MS SQL databázu je potrebné zadať:

--db-type="Microsoft SQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Protokol inštalácie

Protokol inštalácie je užitočný pri riešení problémov a nachádza sa v súboroch protokolu.

Po dokončení inštalácie skontrolujte, či Mobile Device Connector funguje správne, a to otvorením adresy https://váš-mdm-názovhostiteľa:registračný-port (napr. https://eramdm:9980) vo vašom webovom prehliadači. Ak bola inštalácia úspešná, zobrazí sa nasledujúca správa:

mdm_check

Túto adresu môžete použiť aj na overenie dostupnosti MDM servera z internetu (po príslušnom nastavení) otvorením danej adresy na mobilnom zariadení. Ak sa vám stránka nezobrazuje, skontrolujte nastavenia firewallu vo vašej sieti.