All-in-one inštalácia na systéme Windows

ESET PROTECT môžete nainštalovať niekoľkými rôznymi spôsobmi. Zvoľte si typ inštalácie, ktorá je najvhodnejšia pre vaše prostredie. Najjednoduchší spôsob je použiť All-in-one inštalátor nástroja ESET PROTECT. Táto metóda umožňuje nainštalovať ESET PROTECT a jeho súčasti na jeden počítač.

Inštalácia súčastí vám umožňuje prispôsobiť si inštaláciu a nainštalovať každú súčasť ESET PROTECT na samostatný počítač za predpokladu, že spĺňa systémové požiadavky.

ESET PROTECT môžete nainštalovať pomocou:

All-in-one inštalácie – ESET PROTECT Server, Apache HTTP Proxy alebo Mobile Device Connector,

samostatných inštalátorov pre súčasti ESET PROTECT (inštalácia súčastí).

Vlastné inštalačné scenáre zahŕňajú:

inštaláciu s vlastnými certifikátmi,

inštaláciu na Failover klaster.

Väčšina inštalačných scenárov vyžaduje inštaláciu rôznych súčastí nástroja ESET PROTECT na rôzne počítače v závislosti od sieťovej architektúry, výkonnostných požiadaviek atď. Pre jednotlivé súčasti nástroja ESET PROTECT sú dostupné nasledujúce inštalačné balíky:

Inštalácia základných súčastí

ESET PROTECT Server

ESET PROTECT Web ConsoleNástroj ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server.

ESET Management Agent – musí byť nainštalovaný na klientskych počítačoch, voliteľne aj na ESET PROTECT Serveri.

Inštalácia voliteľných súčastí

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

Pozrite si tiež All-in-one inštaláciu ESET PROTECT.

Inštrukcie súvisiace s aktualizáciou nástroja ESMC na najnovší ESET PROTECT 9.1 nájdete v kapitole venovanej aktualizácii.