Zálohovanie/aktualizácia databázového servera

ESET PROTECT používa databázu na uchovanie dát o pripojených zariadeniach. V nasledujúcich sekciách nájdete podrobné informácie o zálohovaníaktualizácii databázy ESET PROTECT Servera (alebo ESMC Servera) alebo MDM databázy:

Ak nemáte nastavenú databázu pre použitie s ESET PROTECT Serverom, môžete nainštalovať Microsoft SQL Server Express, ktorý je zahrnutý v inštalačnom balíku. All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT 9.1 predvolene nainštaluje Microsoft SQL Server Express 2019.

oAk používate staršiu verziu operačného systému Windows (Server 2012 alebo SBS 2011), predvolene bude nainštalovaný Microsoft SQL Server Express 2014.

oInštalátor automaticky vygeneruje náhodné heslo pre autentifikáciu do databázy (uložené v %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini).


warning

Microsoft SQL Server Express má veľkosť obmedzenú na 10 GB pre každú relačnú databázu. Microsoft SQL Server Express neodporúčame používať v nasledujúcich prípadoch:

Vo veľkých sieťach alebo veľkých podnikoch.

Ak plánujete popri ESET PROTECT používať aj nástroj ESET Inspect.

Ak máte nainštalovanú staršiu nepodporovanú databázu (MySQL 5.5 alebo MS SQL 2008/2012), pred aktualizáciou ESET PROTECT Servera aktualizujte svoju databázu na kompatibilnú verziu.

 

Pozrite si tiež migráciu ESET PROTECT databázy.

Pre Microsoft SQL Server musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

Nainštalujte podporovanú verziu Microsoft SQL Server. Počas inštalácie vyberte pre autentifikáciu Mixed mode.

Ak je Microsoft SQL Server už nainštalovaný, nastavte druh autentifikácie na Mixed mode (SQL Server Authentication and Windows Authentication). Postupujte podľa inštrukcií v nasledujúcom článku databázy znalostí. Ak chcete na prihlásenie sa na Microsoft SQL Server použiť Windows Authentication, postupujte podľa krokov v tomto článku databázy znalostí.

Povoľte TCP/IP pripojenie na SQL Server. Postupujte podľa krokov v nasledujúcom článku databázy znalostí (časť II. Povoľte TCP/IP pripojenie na SQL Server).


note

Na konfiguráciu a správu databázového systému Microsoft SQL Server si stiahnite SQL Server Management Studio (SSMS).

Neinštalujte SQL Server na doménový radič (napríklad Windows SBS/Essentials). Odporúčame nainštalovať ESET PROTECT na iný server alebo neoznačiť súčasť SQL Server Express počas inštalácie (toto vyžaduje existujúci SQL alebo MySQL Server pre spustenie ESET PROTECT databázy).