Úloha – Aktualizácia súčastí ESET PROTECT

Odporúčania pred vykonaním aktualizácie

Na aktualizáciu vašej ESET PROTECT infraštruktúry odporúčame použiť klientsku úlohu Aktualizácia súčastí ESET PROTECT, ktorá je dostupná prostredníctvom rozhrania ESET PROTECT Web Console. Predtým, ako vykonáte aktualizáciu, si pozorne naštudujte nasledujúce inštrukcie.


warning

Ak zlyhá aktualizácia súčastí na počítači, na ktorom beží ESET PROTECT Server alebo Web Console, môže sa stať, že nebude možné vzdialené prihlásenie do Web Console. Pred vykonaním aktualizácie vám preto odporúčame nastaviť fyzický prístup k tomuto serveru. Ak nie je možné zriadiť fyzický prístup k serveru, uistite sa, že sa naň viete pripojiť ako správca pomocou vzdialenej pracovnej plochy. Pred aktualizáciou tiež odporúčame zálohovať databázy ESET PROTECT Servera a databázy súčasti Mobile Device Connector. Pre zálohovanie virtuálneho zariadenia vytvorte snímku (snapshot) alebo naklonujte vaše virtuálne zariadenie.

Vykonanie aktualizácie na vyššiu verziu z virtuálneho zariadenia ESMC

arrow_down_business ESET PROTECT Server nainštalovaný na Failover klastri

arrow_down_business Dôležité informácie pred aktualizáciou Apache HTTP Proxy na systéme Microsoft Windows

arrow_down_business Dôležité informácie pred aktualizáciou Apache HTTP Proxy na virtuálnom zariadení

 


important

Na ESET PROTECT 9.1 môžete prejsť len z ESMC 7.2 a novších verzií.

ESET PROTECT 9 vás automaticky upozorní v prípade, že je k dispozícii nová verzia ESET PROTECT Servera.

Pred spustením aktualizácie si zálohujte nasledujúce dáta:

Všetky certifikáty (certifikačná autorita, certifikát servera a certifikát agenta).

Exportujte svoj verejný kľúč certifikačnej autority zo starého ESET PROTECT Servera ako súbor .der a uložte ho na externé úložisko.

Exportujte svoje klientske certifikáty (pre ESET Management Agenta a ESET PROTECT Server) a súbor súkromného kľúča .pfx zo starého ESET PROTECT Servera a uložte ich na externé úložisko.

ESMC/ESET PROTECT databázu. Ak máte nainštalovanú staršiu nepodporovanú databázu (MySQL 5.5 alebo MS SQL 2008/2012), pred aktualizáciou ESET PROTECT Servera aktualizujte svoju databázu na kompatibilnú verziu.

 

Pred vykonaním aktualizácie na ESET PROTECT 9.1 sa uistite, že používate podporovaný operačný systém.

Ak chcete aktualizovať bezpečnostné produkty ESET na novú verziu, spustite úlohu Inštalácia softvéru použitím najnovšieho inštalátora, aby mohla byť cez súčasný produkt nainštalovaná najnovšia verzia.

Odporúčaný proces aktualizácie

1.Aktualizácia ESET PROTECT Servera – ako cieľ pre úlohu Aktualizácia súčastí ESET PROTECT nastavte len počítač, na ktorom beží ESET PROTECT Server.

2.Vyberte niekoľko klientskych počítačov (ako testovaciu vzorku – aspoň jeden klient pre každý operačný systém a bitovú verziu) a spustite na nich úlohu Aktualizácia súčastí ESET PROTECT.

Pre zníženie zaťaženia siete odporúčame na distribúciu aktualizácií použiť Apache HTTP Proxy (alebo iný transparentný proxy server s aktívnym ukladaním do vyrovnávacej pamäte). Zvolené testovacie klienty spustia sťahovanie potrebných inštalátorov a ich uloženie do vyrovnávacej pamäte (cache). Pri ďalšom spustení úlohy už budú inštalátory na jednotlivé klientske počítače distribuované priamo z vyrovnávacej pamäte.

3.Keď sa počítače s aktualizovaným ESET Management Agentom už dokážu úspešne pripojiť k ESET PROTECT Serveru, pokračujte v aktualizácii ostatných klientov.


note

Ak chcete aktualizovať ESET Management Agenty na všetkých spravovaných počítačoch v sieti, nastavte statickú skupinu Všetko ako cieľ pre úlohu Aktualizácia súčastí ESET PROTECT. Úloha vynechá počítače, na ktorých je už spustený najnovší ESET Management Agent.

ESET PROTECT 9.1 podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných počítačoch.

Automaticky aktualizované súčasti:

ESET PROTECT Server

ESET Management Agent

ESET PROTECT Web Console – platí len v prípade, že Apache Tomcat bol nainštalovaný do predvoleného inštalačného priečinka systému Windows alebo distribúcií systému Linux vrátane virtuálneho zariadenia ESET PROTECT (napríklad: /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/, /var/lib/tomcat/webapps/).


warning

Obmedzenia týkajúce sa aktualizácie Web Console

oPočas aktualizácie ESET PROTECT Web Console prostredníctvom úlohy Aktualizácia súčastí nedôjde k aktualizácii Apache Tomcat.

oAktualizácia ESET PROTECT Web Console nebude fungovať, ak bol Apache Tomcat nainštalovaný do vlastného umiestnenia.

oAk máte nainštalovanú vlastnú verziu Apache Tomcat (manuálna inštalácia služby Tomcat), budúca aktualizácia ESET PROTECT Web Console na vyššiu verziu prostredníctvom All-in-one inštalátora alebo pomocou úlohy aktualizácie súčastí nie je podporovaná.

ESET PROTECT Mobile Device Connector.

Súčasti, ktoré vyžadujú manuálnu aktualizáciu:

Súčasti ESET

ESET Rogue Detection Sensor – na aktualizáciu použite úlohu Inštalácia softvéru. Druhou možnosťou aktualizácie je nainštalovanie najnovšej verzie cez staršiu verziu (postupujte podľa inštalačných inštrukcií pre Windows alebo Linux). Ak ste nainštalovali RD Sensor s ESMC vo verzii 7.2 a novšej, nemusíte ho aktualizovať, pretože preň nie sú dostupné žiadne novšie vydania.

Súčasti tretích strán

Okrem súčastí vyvinutých spoločnosťou ESET využíva ESET PROTECT aj komponenty tretích strán. Tie sa môžu postupom času stať zastaranými a vyžadovať manuálnu aktualizáciu.

Neaktuálne komponenty tretích strán si môžete v ESET PROTECT Web Console zobraziť kliknutím na Rýchle odkazy > Neaktuálne súčasti.

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT nereportuje neaktuálne súčasti tretích strán.

ESET PROTECT reportuje staršie verzie než tie, ktoré sú uvedené nižšie, ako neaktuálne:

Súčasť tretích strán:

Verzia:

Microsoft SQL Server

2019 (build 15.0.4223.0)1

MySQL

8.0.0.0

Operačný systém2

Windows Server 2016

Apache Tomcat

9.0.62

Java

17.0

1 Zistite, akú verziu a vydanie nástroja SQL Server Database Engine používate a nainštalujte najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu.

2 ESET PROTECT nereportuje neaktuálny operačný systém Linux.

Pri aktualizácii komponentov tretích strán postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Databázový server

Operačný systém

Apache Tomcat

Java Runtime Environment (JRE)

Apache HTTP Proxy

Riešenie problémov

Skontrolujte, či máte prístup do ESET PROTECT repozitára z aktualizovaného počítača.

Opätovné spustenie úlohy Aktualizácia súčastí ESET PROTECT nebude fungovať, ak je už aspoň jedna súčasť aktualizovaná na novú verziu.

Ak nie je žiadny jasný dôvod zlyhania, môžete sa pokúsiť aktualizovať súčasti manuálne. Prečítajte si naše inštrukcie pre Windows alebo Linux.

Ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov s aktualizáciou nájdete v časti Riešenie problémov.