Inštalácia agenta – macOS

ESET Management Agenta je možné na systéme macOS nainštalovať dvoma spôsobmi:

Vzdialene – prostredníctvom serverovej úlohy Nasadenie agentov. Ak sa vyskytnú problémy pri vzdialenom nasadení ESET Management Agenta (serverová úloha Nasadenie agentov skončí chybou), pozrite si kapitolu Riešenie problémov s nasadením agenta.

Lokálne – pozrite si inštrukcie uvedené nižšie.

Požiadavky

ESET PROTECT Server a ESET PROTECT Web Console sú nainštalované (na serveri).

Certifikát agenta je vytvorený a pripravený na lokálnom disku.

Certifikačná autorita je pripravená na vašom lokálnom disku (potrebné len pri nepodpísaných certifikátoch).

Inštalácia

Pre lokálnu inštaláciu súčasti ESET Management Agenta na operačnom systéme macOS postupujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Uistite sa, že sú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky na inštaláciu.

1.Stiahnite si inštalačný súbor (samostatný inštalátor agenta .dmg) z webovej stránky spoločnosti ESET alebo si ho vyžiadajte od svojho správcu systému.

2.Dvakrát kliknite na súbor Agent-MacOSX-x86_64.dmg a spustite inštaláciu dvojitým kliknutím na súbor .pkg.

3.Pokračujte v inštalácii. Po výzve zadajte parametre pripojenia na server:

Názov hostiteľského servera: názov hostiteľa alebo IP adresa ESET PROTECT Servera.

Port servera: port určený na komunikáciu agenta so serverom, predvolená hodnota je 2222.

Použiť proxy: zvoľte túto možnosť, ak chcete na spojenie medzi agentom a serverom používať HTTP proxy.


note

Toto nastavenie proxy sa používa len na replikáciu medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Serverom, nie na ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte.

Názov hostiteľa proxy: názov hostiteľa alebo IP adresa zariadenia s HTTP proxy.

Port proxy: prednastavená hodnota je 3128.

Používateľské meno, Heslo: zadajte prihlasovacie údaje používané vaším proxy, ak sa vyžaduje autentifikácia.

Nastavenia proxy môžete neskôr zmeniť vo vašej politike. Najprv musíte nainštalovať proxy, až potom môžete prostredníctvom neho nakonfigurovať spojenie medzi agentom a serverom.

4.Vyberte Partnerský certifikát a zvoľte preň heslo. Môžete tiež pridať Certifikačnú autoritu.


warning

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

5.Skontrolujte cestu inštalácie a kliknite na Inštalovať. Agent bude nainštalovaný na váš počítač.

6.Protokol ESET Management Agenta sa nachádza v nasledujúcom umiestnení:

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Ak sa rozhodnete pre Web Console alebo Agenta použiť nepredvolený port, môže to vyžadovať úpravu nastavení firewallu. V opačnom prípade môže inštalácia zlyhať.